Wizyta Ambasadora Chorwacji


autor Głogowski data 28 marca 2013, 16:27
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Wyjątkowo pracowite dni trafiły mi się przed Świętami - w
poprzednim tygodniu w Warszawie od wtorku do soboty (w tym
niestety na meczu z Ukrainą...), a w poniedziałek znów do
Warszawy na konferencję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wracałem szybko do Tarnowskich Gór, bo na moje zaproszenie na
Śląsku Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce – Pan Ivan Del
Vechio. W Sejmie przewodniczę Polsko-Chorwackiej Grupie
Parlamentarnej, a że jest to dla Chorwacji czas szczególny (wejście
do NATO i UE), więc współpracujemy blisko.

Program pobytu ambasadora był napięty. W Zabrzu ambasador wygłosił
wykład, a w towarzystwie władz miasta odwiedziliśmy zabutkową
kopalnię "Guido". Dla porównania w Tarnowskich Górach
odwiedziliśmy Zabytkową Kopalnię Srebra. Obiekty zrobiły na
ambasadorze ogromne wrażenie, rozmawialiśmy sporo o współpracy
w obszarze turystyki industrialnej.

Na Zamku w Starych Tarnowicach ambasador uczestniczył w
spotkaniu założycielskim oddziału Towarzystwa
Polsko-Chorwackiego, w którym udział wzięli również: konsul
honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie – Paweł Włodarczyk
oraz samorządowcy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz
instytucji kultury powiatu tarnogórskiego.

Następnie odbyło się spotkanie w ramach Tarnogórskiego Salonu
Politycznego, którego tematem była droga Chorwacji do Unii
Europejskiej. Ambasador rozpoczął od przedstawienia przyczyn
wybuchu wojny na Bałkanach i trudnego procesu odrodzania
chorwackiej państwowości. Opowiedział również o trudnych
negocjacjach z UE oraz konieczności zreformowania wielu obszarów
działalności państwa, m.in. wymiaru sprawiedliwości oraz
skutecznej walki z korupcją. Podkreślał wielokrotnie, jak ważne
obecnie dla Chorwacji jest szybkie dołączenie do wspólnoty
europejskiej Serbii i innych krajów bałkańskich.

Ambasador podziękował również za wsparcie, jakie Chorwacja
otrzymała od Polski i Polaków, szczególnie w końcowym okresie
negocjacji podczas polskiej prezydencji w Radzie UE oraz wyraził
nadzieję na skorzystanie z polskich doświadczeń w UE, zwłaszcza
w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.src="http://tg.net.pl/blog/glogowski_119.jpg" width="600"
height="450">src="http://tg.net.pl/blog/glogowski_120.jpg" width="600"
height="450">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=6267