Bez tytułu :-)


autor Głogowski data 16 maj 2014, 19:45
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

W tym i przyszłym tygodniu nie ma posiedzenia Sejmu, nie oznacza to jednak braku zajęć, zarówno w Tarnowskich Górach, jak i w Warszawie (dziś np. byłem na posiedzeniu Komisji ds. Unii Europejskiej). Brak obrad plenarnych to także większa szansa na umówienie się na dłuższą, spokojną rozmowę z osobami na co dzień bardzo zajętymi. Niedawno np. pojechałem na spotkanie z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim, z którym już parę pożytecznych rzeczy dla Tarnowskich Gór zrobiliśmy. Rozmawialiśmy głównie o Zakładach Chemicznych (wydaje mi się, że znaleźliśmy pomysł na rozwiązanie problemu usunięcia odpadów także z terenów należących do właścicieli prywatnych, bez konieczności zmian ustawowych). Kolega minister zaskoczył mnie ponadt tym, że pamiętał, iż podczas jego wizyty w Tarnowskich Górach przed laty drugim temat rozmów był oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w naszym mieście, wypytał więc szczegółowo o tę inwestycję.
wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=7129