Trybunał Konstytucyjny jedynym obszarem zainteresowania PiS-u


autor Głogowski data 22 grudnia 2015, 20:39
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Nowa świecka tradycja – jeżeli jest posiedzenie Sejmu, to znaczy, że PiS po raz kolejny zmienia ustawę o Trybunale Konstytucyjnym… Pomijając tragizm tego, co się dzieje, to się ponadto staje nudne. Oczywiście zmiany znowu zmierzają w kierunku całkowitej demolki, uczynienia z TK instytucji całkowicie sparaliżowanej. Zapisy, które dziś PiS przegłosuje w Sejmie, jutro w Senacie, a w Wigilię podpisze Prezydent (dodatkowo także zapewne jeszcze 24 XII kancelaria premiera opublikuje ją w Dzienniku Ustaw) spowodują, że przyjmowane teraz ustawy po ich ew. skierowaniu do TK będą rozpatrywane po 2-3 latach.
A pośpiech wynika z tego, że ustawa ma wejść w życie w momencie ogłoszenia, stąd manewr z cynicznym wykorzystaniem Świąt Bożego Narodzenia – w Wigilię, ani Święta Trybunał zapewne się nie zbierze, aby wydać opinię na temat tejże ustawy…
wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=8164