Dziś w Senacie


autor Głogowski data 6 kwietnia 2016, 10:22
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Konkretnie na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich. W imieniu sejmowych komisji Regulaminowej i Spraw
Poselskich oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które wybrały
mnie sprawozdawcą z prac nad "ustawą o zmianie ustawy o
Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw",
referuję senatorom przyjętą niedawno przez Sejm ustawę.src="http://tg.net.pl/blog/glogowski/243.jpg" width="550"
height="620">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=8310