Wyjaśnienie dot. głosowania w sprawie KRS


autor Głogowski data 12 lipca 2017, 20:01
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Dziś sejmowa proza życia - najwięcej emocji wzbudziło
wprowadzenie dodatkowego podatku w wysokości 25 gr na litrze
benzyny. Ale na specjalnie zwołanym dziś posiedzeniu
wprowadzono z zaskoczenia wprowadził inne, znacznie gorsze
zmiany - zmieniając ustawę o Krajowej Radzie Sądowniczej PiS
zlikwidował niezależność sądowniczą i trójpodział władzy.

Opozycja oczywiście protestowała przeciw tym rozwiązaniom i próbowała
im zapobiec. Kiedy zorientowaliśmy się, że PiS (chyba ze względu
na wakacje) nie ma dziś pełnej frekwencji, zdecydowaliśmy w
decydujących głosowaniach nie brać udziału (wyciągając
karty), tak aby nie było w nim kworum.

W pierwszym takim głosowaniu (przy ostatecznym przyjęciu ustawy
o KRS) system zarejestrował, że ja głosowałem przeciw...
(podobnie siedzącym obok mnie poseł Artur Dunin). Obaj na pewno
wyciągnęliśmy karty z czytników, widziało to wiele osób
siedzących obok. Czy wcześniej, może w trakcie wyciągania
karty, nacisnęliśmy przycisk "przeciw"...? Nie mogę
mieć 100-procentowej pewności, ale wątpię...

Od razu złożyliśmy Marszałkowi Sejmu wniosek o reasumpcję
tego głosowania. Marszałek zwołał Konwent Seniorów, który
przyjął do wiadomości naszą wolę nie wzięcia udziału w tym
głosowaniu (tak będzie uwzględnione w protokole).

Co prawda niczego to zmienia - liczba głosujących wynosi wówczas
230 (dokładnie tyle jest potrzebnych).

Gdyby głosowała jedna osoba mniej, też wiele by to nie zmieniło
- ogłoszona zostałaby przerwa, by ściągnąc osoby, które na
chwilę wyszły.

Likwidacja niezależności sądów odroczona zostałaby pewnie
ledwie o godzinę.src="http://tg.net.pl/blog/glogowski/428.jpg" width="640"
height="745">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=8793