Gwarki


autor Głogowski data 8 września 2017, 12:57
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Żeby mieć siłę do pracy, czasami trzeba się zabawić! Kiedy może być lepsza okazja, niż Gwarki 2017 - święto naszego kochanego miasta (przecież nawet biskup gliwicki rokrocznie udziela na ten piątek tanogórzanom dyspensy 😀)?
Wszystko gotowe, za kilka godzin zaczynamy trzy dni zabawy!
wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=8831