Stanowisko PO w sprawie wycofania rekomendacji dla Stanisława Torbusa


autor Głogowski data 14 marca 2018, 01:12
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Zarząd PO w Tarnowskich Górach 2 III jednogłośnie podjął decyzję o wycofaniu rekomendacji do pełnienia funkcji wicestarosty tarnogórskiego przez Stanisława Torbusa. Decyzja to została podjęta po zaproszeniu kolegi Stanisława na spotkanie i zadaniu mu dwóch pytań:
1. Czy prawdą jest, że tworzy w tajemnicy własny komitet wyborczy?
2. Czy nie uważa, że elementarna przyzwoitość nakazywałaby, aby powiedzieć o tym koleżankom i kolegom z listy z której wszedł do rady powiatu?

Pytania te zostały powtórzone kilkukrotnie, gdyż Stanisław Torbus wzbraniał się z udzieleniem odpowiedzi, w końcu twierdząco odpowiedział na pierwsze, a do drugiego nie próbował się odnieść.
wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=8959