„Maziol” - człowiek instytucja!


autor Głogowski data 18 października 2018, 19:29
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Kto nie zna Krzysztofa Mazika i jego zasług dla Tarnowskich
Gór? Nie widzę. Od tylu lat prowadzona przez niego  href="https://www.facebook.com/galeriainnyslask/?__tn__=KH-R&eid=ARAoqrMQgNw8lvdvMfA7c9XulTRiLQJ3rMkAl1Wmy7TVIBhT83vm6Kevsn044NIxCM2-9XgBHcVWo9nj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsYg2kud8R4TRL-5pWpDTFv4EQG0Wqd1BHKBCdMFqk1uC3I3wjNXWLWlWIoQJW0py6m4stj7RZOlrq1VuNqKsL2ua0Y00iUOl4cpNmmHtV2IxgIFvZZzkCMulzy08wU6boK9wF9cm3kiNNw1zV5EUTQe59G8oGfBK9Ed5YbMCDc7k_mJ3MLKe4OhyjHRl_Jz80fJLjo9I"
class="profileLink"
style="CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none"
data-hovercard-prefer-more-content-show="1"
data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=160046997354211&extrag
etparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdKH-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARAo
qrMQgNw8lvdvMfA7c9XulTRiLQJ3rMkAl1Wmy7TVIBhT83vm6Kevsn044NIxCM2-9
XgBHcVWo9nj%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D">Galeria
Sztuki Inny Śląsk jest jednym z ważniejszych miejsc na
mapie kulturalnej Śląska. Krzysiek pokazuje, jak wiele można
zrobić samemu bez udziału środków publicznych, czym ...
denerwuje wielu samorządowców  :) . Także swą
niezależnością i odwagą w wypowiadaniu swojego zdania. Ktoś
taki bardzo przyda się w Radzie Powiatu!src="https://tg.net.pl/blog/glogowski/520.jpg" width="493"
height="700">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=9105