100. rocznica I Powstania Śląskiego


autor Głogowski data 16 sierpnia 2019, 09:34
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Nie skorzystałem z zaproszeń na wczorajsze i dzisiejsze
centralne uroczystości związane z 100. rocznicą wybuchu I
Powstania Śląskiego. Nie jestem przekonany, czy defilada
wojskowa pod hasłem „Wierni Polsce” była optymalnym
pokazaniem złożoności śląskich dziejów, śląskiej tożsamości
(właściwie chyba należałoby użyć liczby mnogiej - śląskich
tożsamości)...

W środę uczestniczyłem w uroczystości złożenia wiązanek
kwiatów pod pomnikiem w Kaletach.

Dziś rano wraz z radną powiatu tarnogórskiego Moniką Oleś
zapaliliśmy znicze na grobie powstańca Józefa Brailicha na
cmentarzu w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, byliśmy także pod
poświęconym powstańcom śląskim pomniku w strzybnickim parku.

Znicz zapaliłem również w Radzionkowie, pod pomnikiem upamiętniającym
powstańców śląskich pochodzących z tego miasta.src="https://tg.net.pl/blog/glogowski/569.jpg" width="480"
height="640">src="https://tg.net.pl/blog/glogowski/570.jpg" width="640"
height="480">src="https://tg.net.pl/blog/glogowski/571.jpg" width="640"
height="426">src="https://tg.net.pl/blog/glogowski/572.jpg" width="426"
height="640">src="https://tg.net.pl/blog/glogowski/573.jpg" width="640"
height="480">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=9259