Dziś w Radio Katowice.


autor Głogowski data 20 stycznia 2020, 17:38
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Jak myślicie, jakie jest moje zdanie nt. zmiany nazwy z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego...?
Dziś o 18.15 rozmowa na ten temat w Radio Katowice.
wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=9329