PONADPOLITYCZNIE DLA OBIEKTÓW UNESCO ❗️


autor Głogowski data 5 sierpnia 2021, 20:01
kategoria: kategoria główna ( Tomasz Głogowski)

Dziś wraz z posłem Andrzej Kryj , z którym współpracujemy w Parlamentarnym Zespole ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, odbyliśmy w Ministerstwie Infrastruktury spotkanie dotyczące możliwości umieszczania na znakach drogowych przy drogach krajowych symbolu miejsca światowego dziedzictwa UNESCO (sprawy od wielu lat nie udaje się załatwić...).

Rozmowa była konkretna i otwarta (bez stwierdzeń typu „rozważymy, przemyślimy...”).
Urzędnicy ministerstwa nie ukrywali swoich obaw - m.in. dotyczących kosztów wymiany/uzupełnienia tablic informujących o obiektach UNESCO, pojawienia się oczekiwań umieszczania kolejnych symboli na znakach drogowych, jak i ew. nadmiaru znaków przy drogach.

Myślę, że udało nam się rozwiać wątpliwości i ustalić drogę dotarcia do rozwiązania, na które czekają zarządcy miejsc światowego dziedzictwa UNESCO.

src="https://tg.net.pl/blog/glogowski/x_01.jpg" width="550"
height="550">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/glogowski.php?id=9481