Zagadki, pytania, pochwały, nagrody.

www.gwarek.com.pl/artykul.php?a=2546

Tygodnik "Gwarek"
Dział: Historia
Cykl: "Małe jest piękne" 2008-07-04 
Autor: Anna Sopuch

Naprzeciwko przystanku autobusowego przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach stoi oznaczona numerem 14, zbudowana w 1908 roku, szara kamienica. Na jej północnej, niewidocznej z przystanku ścianie, znajduje się jeden relief z medalionem, na którym dobrze zachowała się podobizna mężczyzny. Na zachodniej, zwróconej ku przystankowi fasadzie, odnajdziemy dwa podobne. Jeden z nich – ten po lewej stronie kamienicy – w doskonałym stanie. Drugi, przysłonięty dziś przez rosnące przed nim drzewo, zniszczony w stopniu utrudniającym jakąkolwiek identyfikację osoby, która się na nim niegdyś znajdowała. Z całego wizerunku pozostał zaledwie fragment kołnierza stroju, który tę postać okrywał. Dokładniejsze oględziny pozwalają przypuszczać, że wizerunku nie zniszczyły siły przyrody, a został celowo usunięty. Czyje twarze uwiecznił na dobrze widocznych medalionach artysta? Kogo przedstawiał trzeci?

 Idąc tropem historii Tarnowskich Gór, jesteśmy niemal pewni, że na dwóch, zachowanych medalionach, są podobizny postaci, które w tych dziejach mają swoje miejsce. Przypuszczamy bowiem, że jedna z nich to poeta Goethe, który odwiedził Tarnowskie Góry w 1790 r. Druga zaś w bikoncie – dwugraniastym kapeluszu - to Wilhelm II Hohenzollern. Być może właściciel domu chciał go uczcić w ten sposób, za potwierdzenie w 1750 r. starych praw miasta.

Dla pierwszej osoby, która dostarczy fotografię lub rycinę, na podstawie której da się ustalić bezspornie, jaka postać była niegdyś na trzecim medalionie, czeka w redakcji „Gwarka” nagroda. Ufundowała ją, wspierająca nasz projekt „Żywa Historia Tarnowskich Gór”, Alicja Kosiba – Lesiak, radna Rady Miejskiej i kierownik laboratorium Analityk.

Tekst powstał w ramach projektu „Żywa historia Tarnowskich Gór”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach. http://www.gwarek.com.pl/artykul.php?a=2546
 ..................................................................................................................
Trójka tegorocznych maturzystów wraz z ich nauczycielką, Panią Anną Sopuch, to moi kandydaci do lokalnych nagród i wyróżnień - promują, edukują, dokumentują.

Zakończę znanymi słowami: "Delenda est Carthago". I dodam: "Zburzyć mit, któremu na imię Rewitalizacja Krakowskiej - rewitalizować należy i można starówkę TG."