Lipiec w Tarnowskich Górach!

Na początku lipca składam czytelnikom mojego bloga i wszystkim mieszkańcom Tarnowskich Gór życzenia tarnogórskie - szczere i serdeczne: wszelkiej pomyślności!
Okazja do życzeń? Proszę bardzo , oto kilka w porządku chronologicznym przedstawiam poniżej.

CHRONOLOGICZNIE  w lipcu w latach i wiekach wcześniejszych niż ten w 2018 r. wydarzyło się na tzw. ziemi tarnogórskiej :


- 21 lipca 1562 r.
– Jerzy Fryderyk v. Ansbach nadał Tarnowskim Górom herb miejski i potwierdził wcześniej nadane im przywileje  

- 16 lipca 1784 r.  – dokonano odkrycia złóż rud ołowiano-srebrowych, co w konsekwencji doprowadziło do otwarcia przedsiębiorstwa górniczego „Friedrich-Wilhelm-Grube” nazwanego wkrótce „Friedrichsgrube” – Kopalnia Fryderyk.

-
16 lipca 1821 r. - na mocy bulli papieża Piusa VII dekanat bytomski, a  więc  i Tarnowskie Góry,  został wraz z dekanatem pszczyńskim przyłączony do diecezji wrocławskiej. Wcześniej pomimo kilkakrotnych zmian granic politycznych znajdowały się w diecezji krakowskiej.

- 15 lipca 1834 r. - odbyła się uroczystość oddania do użytku odwadniającej kopalnię „Głębokiej Sztolni Fryderyk”, ostatniej z ośmiu powstałych w Tarnowskich Górach.

-  9 lipca 2017 r. – na Listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano 28 obiektów pod wspólną nazwą  “Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach”

Ilustracja fotograficzna? Oczywiście są zdjęcia i także film!