Widok zimowy Tarnowskich Gór

Pięęęknie!
    Będziesz zaskoczona – usłyszałam w styczniu – przeczytaj ostatni numer „Śląska”.
Kupiłam to czasopismo dopiero w lutym. Znalazłam w nim artykuł o tematyce znajdującej się w sferze moich zainteresowań takich jak ekologia, historia, kultura  i… poprzestanę na wymienieniu głównych ale nie pominę dziedziny samorządowej. To miłe dowiedzieć się, że są osoby o podobnych do moich zainteresowaniach zauważające rezultaty tego, co robię.
    Artykuł pt „Palący (się) problem” oprócz tematu tarnogórskiego (Park Kulturowy-Hałda Popłuczkowa) wskazuje też na związek naszego miasta z sąsiednim Bytomiem, bliskim naszemu miastu nie tylko ze względów geograficznych ale i historycznych, kulturowych, gospodarczych i obyczajowych. 

       

   Zimowy widok z hałdy na Tarnowskie Góry - doskonały punkt widokowy. Nie da się obejrzeć miasta z wieży ratusza ale można z zrobić to o każdej porze roku i bez zgody burmistrza z tego miejsca, świadka przesłości tarnowgórzan.

   Ten artykuł uprzyjemnił mi kilka godzin po jego lekturze i  rozmarzył nawet a wśród moich marzeń pojawiło się nowe: mocniejszy, żywszy związek Bytomia i Tarnowskich Gór a może i Zabrza, Gliwic, Chorzowa, choćby na płaszczyźnie wspólnej historycznej spuścizny także tej poprzemysłowej. Te wszystkie kopalnie, huty i zakłady produkcyjne sprzed 100 i więcej lat to zauważona już przez wielu płaszczyzna dla działań. Nie novum to przecież, gdy stwierdzę, iż łatwiej działać w grupie niż w pojedynkę, sprawniej wspólnie przekuć te więzi na współczesne dobra turystyczne, kulturalne i gospodarcze. My, mieszkańcy śląskich miast jesteśmy bliżej siebie niż inni, a rzadko się odwiedzamy, że nie wspomnę o głębszej współpracy na miarę czasów. Jak widać łatwiej tarnogórskim urzędnikom pojechać do partnerskich miast we Francji, Niemiec, na Węgry, prościej wysłać tam grupę młodzieży niż kształtować umysły i środowisko naszego życia tu, w naszym regionie. Taaaak....

      

Zbocza i korona hałdy podlegają w naturalny sposób działaniu erozji ale te widoczne, znaczące uszkodzenia powierzchni spowodowane zostały przez pojazdy mechaniczne. Park kulturowy, jakim jest ten teren podlega ochronie prawnej. Czy skuteczniej? 
Trzęsienie weekendowe

Wieczory weekendowe w centrum miasta niejdanokrotnie przynoszą zaskakujące efekty. Nie myślę tylko o zakochaniach dyskotekowych młodzieży płci obojga, o całych lub nie samochodach rozbawionych, buźkach otrzaskanych czy portfelach przetrząśniętych. Ale mam pewne skojarzenia podczas nieoczekiwanych spotkań. Z nocą kryształową 1938 roku  skojarzył mi się obrazek przewracającej się ściennej sylwetki synagogi. Jako że widuję go już od kilku tygodni, sądzić mogę, iż koncepcja "podważenia" obiektu miała swe źródło w nocy sylwestrowej. A może są inne na ten temat doniesienia?

          
Zgrupowania w żłobku i w szkole.

Pierwsze zgupowanie dzisiaj to posiedzenie Komisji d/s RZPSiOŚ w sprawie żłobków w Tarnowskich Górach - "wyjazdowe", na ulicę Bema.

       

Zdjęcie - dorośli przerwali dzieciom zabawę. Cóż, taka praca, maluszki!
......................................................................................

Drugie zgrupowanie - nadanie sztandaru szkole, młodzieży, pedagogom - Wieloprofilowy Zespół Szkół przy ulicy Sienkiewicza 6. Bez zarzutu, bez uchybień, perfekcyjnie - tak przebiegała uroczystość. Sztandar został ufundowany przez osoby i instytucje a mnie zamarzył się zegara, który zaprojektowano w trójkątnym frontonie gmachu szkoły. Może kiedyś, jakiś fundator.... 

Jak i komu udało się przekonać uczniów do założenia garniturów przed maturą???

ALBUM FOTOGRAFICZNY można otworzyć klikając na miniaturce zdjęcia.

Sztandar WZS w Tarnowskich Górach 03.02.2010"Sztandarowanie"

Zostałam zaszczycona.
Zaszczycono mnie.
Spotkał mnie zaszczyt.

Powtarzam i odmieniam czasownik "zaszczycić" i rzeczownik "zaszczyt" patrząc na zaproszenie IMIENNE skierowane do mnie z okazji uroczystości nadania sztandaru Wieloprofilowemu Zespołowi Szkół w Tarnowskich Górach. Podpisani - pani dyrektor Alicja Juziuk i starosta tarnogórski. To już jutro. Dzień zwykłej pracy (wzięłam urlop), dzień obowiązków radnego (odbędzie się posiedzenie mojej komisji), dzień do innych niepodobny - pójdę do szkoły. Wzruszam się teraz wspomnieniami ale zachowam zimną krew w czasie nadchodzących godzin nie lekcyjnych i nie pedagogicznych.

     

Ulica Sienkiewicza w Tarnowskich Górach: pod numerem 6 - gmach szkoły (przed wojną z niemieckim językiem wykładowym, później placówka prowadząca nauczanie na poziomie zawodowym, technicznym i licealnym profilowanym a także siedziba ośrodka kształcącego dorosłych i miejsce zajęć edukacyjnych studentów szkoły wyższej.
Rozpędzony tydzień.

Wieczór poniedziałkowy to czas na ocenę startu w tydzień i prognozowania przebiegu dalszej części tygodnia. Trudno jest mi niejednokrotnie pogodzić pracę zawodową z rolą posiadaczki mandatu radnego. Pracując w zawodzie zaufania publicznego czuję pewne pokrewieństwo z pełnieniem tej funkcji społecznej a dzisiaj więź tę czułam dość mocno. Przed południem odbyło się posiedzenie Rady Muzeum w Tarnowskich Górach w składzie następującym:
- panie: senator Maria Pańczyk-Pozdziej, dyrektor Muzeum Zofia Krzykowska, AKL
- panowie: profesorowie Jan Drabina i Werner Lubos, sędzia Trybunału Stanu Krzysztof Śmieja, przewodniczący SMZT Marek Kandzia, doktor Krzysztof Gwóźdź.
Sprawozdanie z działalności muzeum w roku ubiegłym, plan na rok bieżący, finanse i budżet, inne, oceny, szacunki, rozważania. Wychowanie młodzieży, wiedza dla dorosłych, wrażliwość, dziedzictwo, odpowiedzialność.  
................................................................................................
tsu3w to znaczy Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku - skierowało do mnie zaproszenie na koncert do Pałacu w Brynku. Zapisane na zaproszeniu motto brzmiało:
"Życie to jest koncert - ty w nim grasz.
To jest twoje solo, to twój czas - nikt cię nie zaprosi drugi raz.
Słuchaj, jak to pięknie może brzmieć"

          

Mocny akcent na początku wieczoru to skierowane ku obecnym przez Panią Magdę,  wydane z kokieterią w głosie polecenie: "A teraz wyłączamy telefony komórkowe!" po czym "Wielka Trójka" płynnie prowadziła widzów i słuchaczy meandrami wartkiej rzeki wydarzeń artystycznych.

Śpiewali, grali na różnych instrumentach, kolędowali, recytowali poezje uczniowie tarnogórskich szkół średnich oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku a także niektórzy spośród gości. A byli wśród nich politycy lokalni - para radnych Rady Powiatu, wicestarosta, burmistrz, jedna radna Rady Miejskiej (AKL) i zacne duchowieństwo.  To był koncert!. Koncert każdego wieku w wiekowych wnętrzach pałacu w Brynku.

http://www.utw.free.ngo.pl/_/

Zdjecia umieszczone zostaną w tym miejscu niedługo, za kilkanaście godzin. Już jutro.

02.02.2010. godz. 21.30

ALBUM FOTOGRAFICZNY można otworzyć i obejrzeć inne zdjęcia klikając lewym klawiszem myszki w miniaturkę zdjęcia.


  

Stowarzyszenie Tarnogórskie Uniwersytet Trzeciego Wieku - Koncert w Pałacu w BrynkuNiedziela nie zepsuta.

Ostatni dzień miesiaca kończę pozytywnie mimo cieżkiej pracy, konieczności dokonywania trudnych wyborów i podejmowania kontrowersyjnych może decyzji. Na spokojną noc, na marzenia o barwnym przyszłym miesiącu - fotki. 

FOTKA NR 1
Lodowisko przed ratuszem w Barrie - zdjecie z sąsiedniego bloga kanadyjskiej tarnogórzanki, Aleksandry - dziekuję za te śliczności, Olu! Pozdrawiam!FOTKA NR 2 
Kopuła na rynku przed ratuszem w niedalekich Gliwicach.
 Ładnie? Moim zdaniem niebrzydko.FOTKA NR 3 
Dwa w jednym - lodowisko i kopuła przed ratuszem w Tarnowskich Górach.
Jestem odporna - i to mi nie zepsuje apetytu na kolorowe sny - już po 22-giej.
Gdybym miał dzwon...

"Hammer Song"
Pete Seeger

If I had a bell, I'd ring it in the morning
I'd ring it in the evening all over this land
I'd ring out danger, I'd ring out a warning
I'd ring out love between my brothers and my sisters
All over this land

Well I got a hammer and I got a bell
And I got a song to sing all over this land
It's the hammer of Justice, it's the bell of Freedom
It's the song about Love between my brothers and my sisters
All over this land 

Nazwa. Dla wielu brzmi dziwacznie, archaicznie, niezrozumiale: Śląski Dzwon Nadziei - stowarzyszenie i przedmiot. Z 200 lat liczącego warsztatu ludwisarskiego w Taciszowie do 400 czy 500 lat liczącej kamienicy Sedlaczka w Tarnowskich Górach przeniesiony został rękoma i uczuciami  ludzi, tarnogórzan. Tu pozostanie.

ALBUM FOTOGRAFICZNY można otworzyć klikając na miniaturce zdjęcia.

Przekazanie Śląskiego Dzwonu Nadziei 28.01.2010strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |  206 |  207 |  208 |  209 |  210 |  211 |  212 |  213 |  214 |  215 |  216 |  217 |  218 |  219 |  220 |  221 |  222 |  223 |  224 |  225 |  226 |  227 |  228 |  229 |  230 |  231 |  232 |  233 |  234 |  235 |  236 |  237 |  238 |  239 |  240 |  241 |  242 |  243 |  244 |  245 |  246 |  247 |  248 |  249 |  250 |  251 |  252 |  253 |  254 |  255 |  256 |