Ogrodzenie na Ogrodowej.

Wejście i wyjscie, dzień dobry i do widzenia, rozchód i przychód.

Zaskakująca wiadomość dotarła do mnie w dniu sesji. Dowiedziałam się, że została sprzedana willa wraz z parkiem przy ulicy Ogrodowej, dawna posiadłośc Donnersmarcków. Nowy właściciel właśnie ogradza posesję, stary przeliczył już chyba otrzymane pieniądze i myśli, jak je dobrze zainwestować.  Korzystnie byłoby zasięgnąć porady i jeszcze życzyć sobie, aby doradcy byli rzetelni a były właściciel skorzystał z porad w dobrze pojetym interesie miasta. Wiem, wiem, porady nie zawsze podobają się adresatom. I w tym miejscu zacytuję "Na ciasne łby":

Poglądy trzeba mieć tak ciasne,
By cenić tylko zdanie własne.

I jeszcze "Moim skromnym zdaniem":

Nie zawsze trzeba mieć za drania
Tego, co jest innego zdania. 

     

                                                             Ogrodzenie.
Wycofanie

Rano, przed godziną 9-tą weszłam do tarnogórskiego ratusza; byłam wówczas o tym przekonana. A już po dwóch godzinach zorientowałam się, iż jestem na wzgórzu położonym na zachód od Akropolu, gdzie pod gołym niebem odbywają się posiedzenia najwyższej rady ustawodawczej. To w przerwie sesji, reszta później.
Godz. 22:15.
   Nieco wzburzyła mnie (niepotrzebnie chyba - to odległy czas przeszły) świadomość tego, iż zlokalizowana wysoko onegdaj świątynia Aresa była przez jakiś czas mniejscem azylu zbójców. Porównanie Rady Miejskiej Tarnowskich Gór do starożytnego organu władzy dbającego o zachowanie praw i moralności nie razi mnie wcale. Już mocniej niepokoi mnie inna sprawa - areopag po wprowadzeniu demokracji w Atenach stał się sądem do spraw rozlewu krwi i świętokradztwa. Więc czy ja mogę, czy koledzy radni mogą spokojnie wejść do ratusza - jak powiedziano: "tarnogórskiego areopagu"? 
................................................................
  Straż miejska będzie miała ograniczone godziny pracy; jest od 6-22 a będzie od 8 do 18. Czy dobrze zapamiętałam z części informacyjnej dzisiejszej sesji? Acha! Przygotowania do Gwarków w toku.
............................................................................................
Przed snem - miłe wspomnienia.

WYJAŚNIAM! W miniaturce zdjęcia znajduje się ukryty  ALBUM FOTOGRAFICZNY, który można otworzyć kliknięciem w miniaturkę. Otworzy się on wówczas i można będzie obejrzeć zdjęcia z przejazdu pociągu retro!
Przejazd pociągu retro 22.08.2009Otwarcie

Otwarcie przyznaję się: sporo wysiłku i uwagi poświeciłam projektom uchwał na jutrzejszą sesję. Jaki będzie jej przebieg? Może wyśni mi się w proroczym śnie? , Zamykam wiec kram. I spam.


Projekt

Porządek
XLVI sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w dniu 26 sierpnia 2009r.
godz. 9.30

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia: 16, 24 czerwca oraz 9 lipca br.
4. Część informacyjna.
5. Skarga na działania podejmowane przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach.
8. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
9. Projekt uchwały w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.
10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach.
11.Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry, położonych przy ulicy K. Wielkiego i Długiej w Tarnowskich Górach.
12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry. 13.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Krakowskiej 20 i przy ulicy Piłsudskiego 2.
14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Tysiąclecia 14 w Tarnowskich Górach.
15.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Ogrodowej 2A w Tarnowskich Górach.
16.Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego udziałów w nieruchomości stanowiącej drogę położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Ogrodowej 2, 2A.
17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Ryszardem Kopyto.
18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Górniczej 34 w Tarnowskich Górach.
19.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/347/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry.
20.Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry. 21.Projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry.
22.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
23.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie MZUiM.
24.Projekt uchwały w sprawie wybuchu I Powstania Śląskiego.
25.Sprawozdanie z działalności Komisji REWIZYJNEJ za I półrocze 2009r.
26.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2009 roku.
27.Interpelacje, wnioski, pytania radnych oraz dyskusja ogólna.
Gra wstępna.

Trwa zwykle około 7 dni. Są w niej elementy słowne, manualne, inicjujące, stałe, zaskakujące itd. W finale - zmęczenie a rzadko ulga.  Do sesji prowadzi droga przez dokumenty, rozmowy, dyskusje, spory, negocjacje, uzgodnienia itp. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji d/s Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego, w ubiegły piątek - Kd/sRZPSiOŚ. Szczególnie dwa projekty utkwiły mi w pamięci. Spodziewam się jednak poważnej debaty w czasie sesji nie tylko nad tymi dwoma projektami; w efekcie: Per aspera ad astra!

Kolejny raz przechodzę ulicą Ratuszową i podglądam malujące ściany jednego z budynków (w podwórzu bar u Wojtachy) młode osoby: blondynka i brunetka, ciemnooka i o błękitnych oczach, szczupła i smukła, uśmiechnięta i  roześmiana. Farby, pędzle, barwy, plamy - malarstwo ścienne w wykonaniu od dwóch zaledwie tygodni istniejącej firmy damskiej. Życzę powodzenia! Nie tylko wśród słoneczników i koni! 

     

Miłe Panie! Przyślijcie namiary na Waszą firmę - ulotka się ulotniła z mojej torebki :(
................................................................

Wieczorem, zanim się zupełnie ściemniło, przysiadłam z kolegą na rynku, pod parasolami. A tu nagle... coś różowi się z dala... maluśkie takie kołysze się wśród stolików, zakręca przy fontannie i ... odpływa w dal. To nie odrobina zorzy wieczornej albo unoszony podmuchami wiatru balonik. To druga córcia posła Głogowskiego niesiona w ramionach taty. A mój aparat... pod biurkiem, w domu. :(

     

Rynek - widok z ratusza tarnogórskiego na dawny ratusz, obecnie dom Szymkowica, oraz inne elementy architektoniczne historyczne i współczesne.
Dożynki VIP-ów, rolników i kibiców.

Rano chodziłam bosymi stopami po piasku, nie nadmorskim, nie słodkowodnym, nie plażowym a gruboziarnistym. Zwany "rezimarmurem" niecałe dwa tygodnie temu został przyklejony do korony jednej ze ścianek w Parku Wodnym. Teraz łysiny błyszczą a ziarenka chrupia pod stopami i na dłoniach, gdy się nieopatrznie oparłam o to to.

Już ubiegłej niedzieli zastanawiałam się, kto wykonał tę karkołomną próbę podwyższenia standardów estetyczno-technicznych Parku Wodnego; próbę z góry skazaną na porażkę. Może ratownicy, sprzątaczki, kasjerki, pracownicy obsługi klienta albo ochroniarze, bo z pewnością nie byli to budowlańcy. Ile kosztowały trzy dni istnienia pseudo-ozdoby lub niby-zabezpieczenia przeciwpoślizgowego albo - wstyd użyć mi tego słowa - bubel i jakie są warunki gwarancji?  
.....................................................................
Miejsca dla:
1 - przedstawicieli władz powiatowych, wojewódzkich, centralnych
2 - niewiast, dziouchów, synków, gospodorzy
3 - kapłanów, diakonów, ministrantów
i dla pozostałych uczestników mszy świętej z okazji wojewódzkich dożynek 

I jeszcze miejsca najwyższe dla chórów anielskimi głosami głoszących chwałe Pańską i żniwiarzy.

     
Dożynki w wymiarze wojewódzkim to i Pan Wojewodą w wymiarze dożynkowym.

Korowód pojazdów napędzanych oktanami albo owsem poprzedzał piechurów - niesiono wieniec dożynkowy, torebki damskie, aparaty fotograficzne i dobry nastrój.

     

Najmilsza i najważniejsza para: państwo starostowie tegorocznych dożynek powiatowo-wojewódzkich.

Ciasna bryczka mieściła z trudnością 2 pary kolanami się trącajace a na domiar złego zerwał sie dwukrotnie popręg, który związany został sznurkiem do snopowiazałek (w czasach realnego socjalizmu nie do zdobycia). Klacz wierzgała ostro i ostatecznie zawartość bryczki czyli 3 osoby powiatowe i ja, cel w parku świerlklanieckim osiagnęlismy na piechotę. 

     

Martusia przyjechała do Swierklańca z Mysłowic wraz z mamą i tatą - wszyscy w śląskich strojach. Pozdrawiam serdecznie, martusiu! Ślicznie wygladałaś!I również śliczne "zespolone' miłośniczki rucho u tańca - "Izis". Dziewczeta! gratuluje urody i talenty! Pozdrawiam i życzę sukcesów w karierze estradowej! I poza nią również.

     

Piątek, świątek czy niedziela prasa, radio, telewizja internet (!) pracują! Owocnej pracy życzę!

Bochenki, wieńce, krawaty, biżuteria, okulary przeciwsłoneczne, puchnące w upale stopy, nagrody, medale, wyróznienia, uściski dłoni, trącania się kolanami pod stołem...

      ,

Czy ktoś może mnie upewnić? Młodszy brat Pudziana, prawda? Nieprawda?

cdn.   

g. 22:35 Ponizej, po kliknięciu w miniaturke zdjecia można obejrzeć inne zdjęcia.

Dożynki Województwa Sląskiego - 10-lecie Restytucji Powiatu Tarnogórskiego.Pociąg za pociągiem.

Ciuchcia to nie była! Oj, nie! To czarnoskóry, zaparowany kolos z najróżniejszymi wnętrznościami na widok ludzkich oczu został wystawiony. O wyższości tego rozgrzanego monstrum z orzełkiem na czerwonej plamce nad współczesnymi elektrowozami, czy jak im tam, które jak pudełka skrywają skręty i zaworki pod malowaną blachą, nikt nie musi przekonywać.

 Gwizdek Kierownika składu dyndał istnemu na piersi, jego ręka została wysoko wzniesiona, czapka z daszkiem okrywała centralę dowodzenia i to wszystko spowodowało, że kolega radny, Jarkiem na codzień przez bliskich nazywany, uruchamiał we właściwej chwili cały skład pociągu retro. Trasa Tarnowskie Góry - Tworóg - Tarnowskie Góry. Godzina 15:30. Udało się wzbudzić oczekiwane zainteresowanie, zaskoczenie, radość mijanych użytkowników pojazdów cztero i dwukołowych oraz własnych odnóży. Udało sie też wywołać staromodne odruchy pomachiwania konczynami górnymi u tychże. W zwyczaju było za czasów mojego dzieciństwa, że dzieci jadące pociągiem machały rączkami do ludzi na drogach. Ależ było radości! "O, macha do nas! Macha! Pokiwaj mu jeszcze"   

     

Dwójka maluszków nie była najmłodszymi pasazerami pociagu retro, znalazły się tu i niemowlęta (nie "niemowlaki").

     
 
Oto prawdopodobnie najmłodszy pasażer pociągu retro. Z kochającą mamą. Pozdrawiam!    

      

Dworzec kolejowy w Tarnowskich Górach - widok budynku - rewers. To rozpoczęła się krótka podróż pociagiem ratro i tu zakonczyła. 
..............................................................................................................

A jutro - dożynki powiatowe - przed 10-ciu laty dokonano restytucjistarostwa powiatowego powiatu tarnogórskiego. Będzie pompa! Na wojewódzką skalę!

Program:
12:30 Msza świeta w kościele p.w. Chrystusa Króla - ul. Kościelna 33 w Świerklańcu
13:30 - Przemarsz korowodu dożynkowego do Parku w Świerklańcu
itd...
Jerzy - najpiękniejsze imię świata.

Co ja mogę powiedzieć o minionym dniu  o tak późnej godzinie? Oto zaczął się nierutynowo, bowiem plany na dzisiaj przewróciły się już z rana niczym czarny kot w worku. Z powodu kolejnej awarii serwera dane stanęły w wąskim gardle zamiast przepłynać rwącym strumieniem w necie internacjonalnym. Informatyk z małym chrząszczem na małżowinie usznej (słuchawka bezprzewodowa) nieźle musiał nawywijać w swoim labiryncie synaps, neuronów, dendrytów ijakichśtamjeszcze anatomicznych elementów CUN, bo ostatecznie po reanimacji sieci nadal żył! Informatyk i system komputerowy.

Panie i panowie obecni na posiedzeniu Komisji d/s RZPSiOŚ sprawnie i z uwagą skupili się nad realizacją porządku dzisiejszego posiedzenia a mimo naszej rzeczowości i konstruktywności posiedzenie trwało aż dwie godziny! Pani Joasia z Biura Rady Miejskiej cierpliwie i z uśmiechem odmęczyła ponadplanową godzinę obsługując posiedzenie i elektroniczną aparaturę rejestrującą. Dziękuję, Kochana Pani Joasiu! W ramach rewanżu przyniosę mini-eklerki z cukierni pod laubami i pudełeczko pięknych malin od Nogalskich, dobrze?

Wieczór z inżynierem i nadsztygarem Jerzym Haberstrohem w Galerii Satyry Natynku okrasił letnią dobę i otworzył drzwi do nocnych snów. Lekkość i zwiewność uśmiechów nierzadko ustępowała ciężko dudniącemu rechotowi a serie z dział maszynowych krtani obojga płci kosiły obecnych chichotem tak, że wiele ofiar "wiców" padało pokotem.

     
Miejsca siedzące - zajete w komplecie!

Pan Starosta pod takim śmiechowym obstrzałem został zaanektowany wraz z wicestarostą Maligłówką na czas dwóch obrotów klepsydry, jeśli dobrze pamiętam ale ...

     

Tych dwoje połączyły uśmiechy i podobne poczucie humoru - szczęśliwi czasu i ludzi nie liczą. 

     

Uważam, że Pan Starosta Korpak (prawa flanka) i Wicestarosta Maligłówka (lewe skrzydło) z reprezentantem centrum - Jerzy Haberstroh - tworzą trójkę z wielkimi możliwościami. 

 dokończe jutro.

 Orka dzienna skończona, kładę na siebie muślin snu...

Po kliknięciu w miniaturkę zdjecia mozna obejrzeć inne fotografie z tego albumu:
Jerzy Haberstroh w tarnogórskim plenerze 21.08.2009strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |  206 |  207 |  208 |  209 |  210 |  211 |  212 |  213 |  214 |  215 |  216 |  217 |  218 |  219 |  220 |  221 |  222 |  223 |  224 |  225 |  226 |  227 |  228 |  229 |  230 |  231 |  232 |  233 |  234 |  235 |  236 |  237 |  238 |  239 |  240 |  241 |  242 |  243 |  244 |  245 |  246 |  247 |  248 |  249 |  250 |  251 |  252 |  253 |  254 |  255 |  256 |