Zdrowa niania - zdrowe dziecko.

Jakie cechy powinna posiadać niania, której rodzice zamierzają dać w opiekę swoje dziecko?  Pożądane jest, aby odznaczała się cierpliwością i doświadczeniem oraz była miła.  Czy te cechy zapewnią bezpieczeństwo dziecku, nad którym niania roztoczy opiekę? Tak, ale ważne jest również zdrowie opiekunki, o czym większość rodziców zapomina.

Jakie badania medyczne może wykonać kandydatka na nianię? Oto niektóre z proponowanych przez ekspertów:

1.      1. Wymazy z nosa i gardła na obecność mikroorganizmów takich jak m.in.  gronkowiec złocisty, paciorkowiec beta-hemolizujący, meningokoki i pneumokoki
2.
Badanie krwi w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV)
3.
Badanie kału na nosicielstwo Salmonella i Shigella
4.  
Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej w celu wykluczenia gruźlicy.

Program profilaktyczny „Zdrowa Niania” został opracowany przez jedną z sieci zakładów opieki zdrowotnej w celu zapewnienia kompleksowych badań i konsultacji z lekarzami, którzy wydadzą opiekunkom odpowiednie zaświadczenia zdrowotne.

Źródło: Puls Medycyny.
Recepta na ból. Czy istnieje?

Około 200 tys. Polaków oczekuje na pomoc w leczeniu bólu, który in dokucza. Przestarzały pogląd, że z powodu bólu jeszcze nikt nie umarł, ciagle w naszym społeczeństwie funkcjonuje. A przecież tysiącom osób cierpiących można skutecznie pomóc.
Na portalu www.receptanabol.pl skierowanym do lekarzy dostępna jest polska wersja anglojęzycznego wydawnictwa „PainEurope”, które publikuje artykuły medyczne poświęcone tematowi bólu. Kwestia jakości opieki nad cierpiącym przewlekły ból pacjentem jest jednym z ważniejszych poruszanych tam zagadnień.  
Światowy Dzień Wzroku - październik, drugi czwartek.

Miniony czwartek, drugi w październiku, to coroczny Światowy Dzień Wzroku. Tm razem przypadł na 10.10 2013.

Do chorób cywilizacyjnych, obok nadciśnienia i cukrzycy, obecnie zalicza się już na świecie wady wzroku, coraz częściej dotykające ludzi. Współczesne urządzenia negatywnie wpływają na oczy ludzkie i powodują różnego typu choroby narządu wzroku..
Okazało się, że ponad 40% Polaków między 16 a 54 rokiem życia, a więc w wieku produkcyjnym, wymaga skorygowania wzroku . Co ciekawe, prawie 30% z tej grupy jest przekonanych o tym, iż ich wzrok jest dobry. Potwierdzają te dane statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, który określił liczbę ponad 5,5 mln Polaków, którzy mogą mieć wady wzroku.

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaś podaje, że dzięki profilaktyce oraz odpowiedniemu leczeniu nawet 80% chorych może uniknąć upośledzenia wzroku.
Leczenie ma być sprawiedliwe.

Czy kobiety są leczone zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i według tych samych standardów co mężczyźni, gdy chodzi o choroby sercowo-naczyniowe? Chociaż niektóre fakty świadczą o tym, że tak się nie dzieje, to jednoznacznie wyjaśnić tego stanu rzeczy się nie da.  Tak twierdzi dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Problem ten wynika prawdopodobnie z panującego wśród lekarzy przekonania o mniejszym stopniu zagrożenia kobiet tymi chorobami niż mężczyzn. Zwrócił na to uwagę rzecznik Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Z czego wynika zagrożenie kobiet chorobami kardiologicznymi? W wyniku utraty estrogenów po menopauzie znika ochrona hormonalna i dlatego wówczas u kobiet czterokrotnie częściej niż u mężczyzn spotyka się nadciśnienie tętnicze, tendencję do tycia, zaburzony metabolizm glukozy i lipidów oraz krzepliwości krwi. Dodatkowo zauważono wpływ nadciśnienia podczas ciąży na przyszłe rokowania u kobiet w zakresie powikłań sercowo-naczyniowych. Zaś cukrzyca typu 2 do siedmiu razy częściej zwiększa ryzyko zachorowań kardiologicznych u kobiet, podczas gdy u mężczyzn tylko dwukrotnie.
Ile wiemy o PBSz?

  Minął wrzesień, a wśród 30 jego dni zdarzyły się i te mocno zaznaczone w kalendarzu i te słabo w nim widoczne. Niewielu zapewne wie, że 22 września obchodzony był na świecie Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej.Prawie każdy zaś słyszał o białaczce ale nie o rodzajach białaczki, czynnikach ryzyka zachorowania na tę chorobę. O tym, że co roku w Polsce pojawia się 350 nowych przypadków zachorowań wiedzą chyba tylko jednostki.  

PBSz (przewlekła białaczka szpikowa) wykrywana jest w Polsce dwukrotnie rzadziej niż w takich krajach Europy jak Francja, Włochy, Niemcy. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. brak lub zbyt rzadkie wykonywanie podstawowego badania diagnostycznego jakim jest morfologia krwi.
Seniorzy w Krynicy

Krynica-Zdrój niedawno gościła uczestników XXIII Forum Ekonomicznego a jednym z gorących  tematów tam postawionych stało się starzenie się społeczeństwa. Przeprowadzona została debata dotycząca polityki senioralnej oraz wyzwań stojących przed ochroną zdrowia w tym zakresie. Konsultanci, eksperci, pracodawcy, producenci leków, przedstawiciele świata medycyny z profesorskimi tytułami podjęli dyskusję, podczas której określono priorytety działań takie jak tworzenie mechanizmów zachęcających lekarzy do zdobywania specjalizacji z geriatrii. Mówiono też m.in. o aktywnym starzeniu się i poprawie jakości życia osób starszych, aktywizowaniu ich w zakresie zawodowym i społecznym, refundacji leków.

Podkreślono konieczność opracowania kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej w obliczu zmian demograficznych następujących w populacji ludzkiej, w której obserwowany jest silny trend starzenia się.
Woda, woda zdrowia doda! Nawadniajmy się ile sił!

Niedawno ponad stu ekspertów z Europy i USA wzięło udział w sympozjum zorganizowane przez Europejski Instytut Nawodnienia a niektóre wnioski to:

- ludzie starsi są bardziej narażeni na ryzyko odwodnienia organizmu niż inne grupy populacji ludzi

- wysoka temperatura i podwyższona wilgotność powietrza to warunki podwyższające ryzyko odwodnienia organizmu podczas wysiłku fizycznego a to wiąże się z pogorszeniem funkcji poznawczych ludzkiego umysłu oraz zmniejszenie wydajności pracy o zmniejszenie ogólnej sprawności fizycznej.

Gdy panują temperatury ponad 30 stopni a wilgotność otoczenia jest wysoka, ludzie starsi są bardziej zagrożeni udarem cieplnym niż młodsi. Jednakze wszyscy, niezależnie od wieku, powinni w takich warunkach zwiększyć przyjmowanie płynów, aby wszystkie funkcje organizmu nie zostały zaburzone. 

           

Zdjęcie - wiślane ustronie w Ustroniu nad Wisłą "obsiadły" rzesze przedstawicieli wszystkich prawie grup wiekowych populacji ludzkiej.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |