Nie wyszłam z archiwum ...

 Jesienne dni nastrajają mnie do porządkowania zdjęć w moim komputerze. Trafiłam ostatnio na dwa wizerunki kobiet Śląska pochodzące z dwóch jego krańców: z Dolnego Śląska i z Górnego. Wilhelmina Frederika Louise Charlotte Marianne została wyobrażona w Lądku Zdroju, w zabytkowym budynku zakładu przyrodoleczniczego, na kafelkach kabiny kąpielowej, w której być może zażywała osobiście kąpieli zdrowotnych. Nazwano księżniczkę Marianną Orańską.


Druga, Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, znana bardziej jako księżna Daisy, otrzymała miejsce na otwartej przestrzeni rynku w Pszczynie, gdzie ulokowano ją w formie brązowego odlewu na takiej również ławeczce.


W naszej części Śląska, w pobliżu Tarnowskich Gór, też żyła w przeszłości interesująca i słynna kobieta znana jako markiza Blanka de Paiva.


WWW

Wyborcze wspomnienia wracają...

Minął już tydzień błogostanu powyborczego. Niedługo zapomnimy o „ samorządowym narodowym ruszeniu” zupełnie. Jeszcze tylko znikną z miejsc publicznych tematyczne materiały wyborcze i wróci codzienna miejska nuda. Ale póki co wspomnienia z kampanii wyborczej są jeszcze wyraźne, co poniżej fragmentarycznie przedstawiam w formie kilku ujęć fotograficznych pochodzących z jednej z miejscowości Białego Śląska (tego wapiennego, skalistego, namacalnego).

Zdjęcie 1 - dostawa specjalistycznego "leku na całe zło" ma miejsce rzadko, co 4 lata, ale za to wówczas jest go w aptekach dostatek.

Zdjęcie 2 - Można starać się przypomnieć, jak to z legendarnym Janosikiem w górach bywało, a także dochodzić, kogóż ten rzeczywisty "oprawiać" będzie.

Zdjęcie 3 - Pod murem zawsze się rozejrzyj i przeczytaj ostrzeżenie, bo może nie warto pakować się właśnie w takie miejsce.
Wszystkim ...

Wszystkim PT Wyborcom, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach samorządowych a szczególnie tym, którzy oddali swój głos na moją kandydaturę do Rady Miejskiej po tarnogórsku- szczerze i serdecznie DZIĘKUJĘ.
Wybranym zaś życzę owocnej pracy w interesie miasta oraz aby dokończyli, to co w poprzedniej kadencji było pozytywne i poprawili to, czego się nie udało wykonać właściwie.

Alicja Kosiba-Lesiak

PS. Nadal zapraszam Czytelników mojego bloga oraz Internautów
na moją stronę internetową www.alicjakosibalesiak.pl
(i ewentualnie :) na mój profil w FB)

ZASADA 4 KRZYŻYKÓW czyli: jak głosować w niedzielę.

Jak głosować w Tarnowskich Górach? Ile złożyć krzyżyków?

Wyjaśniam!

KRÓTKI PORADNIK GŁOSOWANIA  dla Wyborców.

GŁOSOWANIE  od godz. 7:00 do 21:00 w dniu 16 listopada 2014,
w niedzielę, w lokalach Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego otrzymają w lokalach wyborczych karty do głosowania w 4 kolorach:

- biały –  do rady miejskiej w każdym okręgu wyborczym kandyduje 3 do 5 osób wystawionych przez 8 Komitetów Wyborczych. W moim Okręgu 19 są 4 kandydaci – wśród nich ja, czyli Alicja Kosiba-Lesiak. Trzeba zrobić JEDEN KRZYŻYK przy wybranym nazwisku.

- żółty – do rady powiatu kandyduje kilku do kilkunastu kandydatów wystawionych przez 8 Komitetów wyborczych. Również trzeba zrobić TYLKO JEDEN KRZYŻYK przy wybranym nazwisku kandydata TYLKO Z JEDNEGO KOMITETU WYBORCZEGO spośród wszystkich!

- niebieski – do sejmiku wojewódzkiego 17 Komitetów Wyborczych wystawia po kilku do kilkunastu kandydatów a mimo tego także robimy TYLKO JEDEN KRZYŻYK przy nazwisku JEDNEGO kandydata TYLKO Z JEDNEGO KOMITETU WYBORCZEGO spośród wszystkich!

- różowy – na burmistrza. Są 4 kandydaci na stanowisko burmistrza miasta (wśród nich Jarosław Ślepaczuk)- robimy również JEDEN KRZYŻYK przy nazwisku wybranego kandydata!

Razem: 4 KRZYŻYKI!

Pamiętać należy, że
karty nie wypełnione według podanego wyżej sposobu
czyli np BEZ KRZYŻYKA LUB Z WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KRZYŻYKIEM, przekreślone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone
będą uznane jako
NIEWAŻNE! 

UWAGA!
Proście o pomoc członków Obwodowej Komisji Wyborczej
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Zabierzcie ze sobą na głosowanie dowód osobisty


Inne informacje są tutaj:
http://www.alicjakosibalesiak.pl/zasada-4-krzyzykow/

Zanim zapadnie cisza...

Co było do powiedzenia w tej kampanii, powiedziałam. Co do napisania, napisałam. Inni też się starali przekonać do swych racji i programów. Moje opierały się w sumie na jednym: na zachowaniu dziedzictwa kulturowego w szerokim znaczeniu, bo przynieść ono może wiele korzyści miastu i jego mieszkańcom. I na ochronienie pozostałości po górniczej przeszłości Tarnowskich Gór dla tych, którzy tu mieszkają ale i dla tych, którzy do naszego miasta przybędą. Po to, żeby wiedzieli, dokąd przybyli i żeby wrośli w to, co tu było prawie od zawsze, żeby nie czuli się tu obcy ale związali się z miastem nie niszcząc tego, co pozostało z przeszłości. Nauczyli się kochać to miejsce, dbać o jego historię ale i nauczyli zarabiać na tożsamości lokalnej. Bo może ono im dać dobrobyt pewniej niż wyimaginowani inwestorzy z nieokreślonego „zewnątrz”.

Wybory to rzecz poważna, ale teraz już można się zdobyć na życzliwy uśmiech do tych, którzy brali udział w kampanii wyborczej, gdyż to jest uśmiech do przedstawicieli całego miasta. A na chwilę przed rozpoczęciem wyborczej ciszy, można przypomnieć słowa poety, Jonasza Kofty: "Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję, co – być może – drzemie w nas".
Niech więc wyborcy teraz sami rozstrzygną, co w tych programach było dla nich miłą poezją a co prozą, z którą chcieliby się w życiu Tarnowskich Gór spotykać (nie unikając przy tym odrobiny choćby poezji).

Spokojnej i niezakłóconej ciszy!
CEL nr 5 programu; pracodawcy i miejsca pracy

Wspieranie rodzimych pracodawców
na rzecz zwiększenia liczby miejsc pracy

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może oczywiście czasem wspomóc firmy obniżając im jakieś opłaty, ale tak na prawdę, nawet przy zrównoważonym budżecie, stanie się to kosztem obniżenia wydatków na jakieś inne cele, bo wpływy do budżetu miasta będą niższe. Zdając sobie sprawę z tego można pójść w tym kierunku, ale jest też inny sposób, czyli pobudzanie popytu na produkty i usługi oferowane w mieście i powiecie.

Odgórnie zrobić się tego nie da, ale jestem za tym, aby zrobić wysiłek na rzecz propagowania prostego hasła: Ty dasz zarobić mnie, ja dam zarobić tobie, a część naszych zysków zostanie w naszej gminie. Czyli krótko mówiąc: Ty, jako mieszkaniec gminy kupuj usługi i towary lokalnych przedsiębiorstw.

Nie zawsze się to może udać i stać się możliwe ale to przecież popyt zwiększa podaż, a to może się przełożyć na potrzebę zatrudnienia nowych pracowników. Gmina jako jednostka nie jest w stanie ze środków budżetowych stworzyć od razu kilkaset czy kilka tysięcy miejsc pracy (obecnie w mieście jest zarejestrowanych ponad 6000 bezrobotnych) lecz jest to możliwe na drodze "małych kroczków”, poprzez umożliwianie małym i średnim przedsiębiorstwom zatrudnianie chociażby zaledwie kilku pracowników (...)

Zapraszam internautów, czytelników mojego bloga oraz wyborców na moją stronę internetową oraz do kontaktów w sprawach wyborów samorządowych drogą mailową lub telefoniczną pod numerem 601 538 661.
Znajdują się tam również informacje o innych kandydatach do samorządu:
http://www.kandydaci.tg2014.pl.
Cel 4 w moim programie wyborczym

    Kontynuacja inwestycji w tereny rekreacyjne i ulice
w całym mieście a w szczególności
w rejonach nowego budownictwa mieszkaniowego

Tereny rekreacyjne są o tyle ważne, że jeśli o nie nie zadbamy, to mieszkańcy poszukają takich właśnie gdzie indziej, poza miastem. Nawet wówczas, gdy będą musieli ponieść koszty na dotarcie do nich. Stracą część własnych zasobów finansowych na komunikację, paliwo i na usługi w innych miastach, gdzie znajdą dobre warunki do rekreacji.
Jeżeli postawiliśmy na przyciągnięcie do Tarnowskich Górach nowych mieszkańców, którzy chcą się tu osiedlić, zbudować własne domy w odległych nieraz od centrum dzielnicach, to konsekwencją tego musi być umożliwienie im dotarcia do miejsc pracy, przedszkoli, szkół i samego centrum.
.....................................................................................................................

Mieszkańcom Okręgu nr 19 oraz innym zainteresowanym przedstawiam mapkę Okręgu i zapraszam wszystkich pełnoletnich Wyborców już za 4 dni, 16 listopada do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 przy ul. Gliwickiej 36, gdzie będą mogli oddać głos na kandydatów do:
- rady miejskiej (okręg jednomandatowy, oprócz mnie - 3 kandydatów),
- rady powiatów (wieloosobowe listy komitetów wyborczych,
- sejmiku (podobnie)
- oraz burmistrza (4 kandydatów)


https://www.google.com/maps/d/edit?mid=ztI0MeJevl0E.kQWfb3H2ZIJ8
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |  206 |  207 |  208 |  209 |  210 |  211 |  212 |  213 |  214 |  215 |  216 |  217 |  218 |  219 |  220 |  221 |  222 |  223 |  224 |  225 |  226 |  227 |  228 |  229 |  230 |  231 |  232 |  233 |  234 |  235 |  236 |  237 |  238 |  239 |  240 |  241 |  242 |  243 |