Bezsenność - cierpienie połowy Polaków

Trzy podstawowe ludzkie potrzeby to potrzeba jedzenia, picia i snu. Obecnie 10 % ludzi na świecie nie może zrealizować tej trzeciej potrzeby a brak lub zła jakość snu prowadzi do różnorodnych zagrożeń zdrowia. Polacy znaleźli się w czołówce europejskiej, gdyż jak wykazały badania, ponad połowa dorosłych ma problemy z bezsennością.

Minął właśnie niedawno Światowy Dzień Snu – 15 marca, a z tej okazji odbywają się bezpłatne telefoniczne konsultacje, których udzielać będzie dr Michał Frybes, internista i endokrynolog pod numerem 801 066 366.  

Terminy konsultacji:
•    22 marca (piątek), 16.00-19.00
•    26 marca (wtorek), 16.00-19.00
•    2 kwietnia (wtorek), 16.00-19.00
•    9 kwietnia (wtorek), 16.00-19.00
•    12 kwietnia (piątek), 16.00-19.00
Tydzień Mózgu.

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA przy wsparciu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz projektu BIO-IMAGINE i Redakcji Tygodnika POLITYKA od 13 lat organizuje Tydzień Mózgu. To coroczna akcja edukacyjna oparta na cyklu otwartych dla wszystkich zainteresowanych wykładów. W roku 2013 Tydzień Mózgu trwa od 11 do 15 marca a biorą w nim udział wybitni specjaliści z neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii.

 Warto w tym miejscu przypomnieć, że wielkie zasługi w zrozumieniu funkcji mózgu miał Carl Wernicke urodzony w Tarnowskich Górach, ochrzczony w kościele ewangelicko-augsburskim p.w. Zbawiciela na tarnogórskim rynku. Postać tego znakomitego lekarza i badacza została upamiętniona wpisem na tablicy wmurowanej w ścianę tegoż kościoła. Idźcie, przeczytajcie, pomyślcie.   
Zrzuć wagę, bo ...

O gruczołach dokrewnych już dzieci uczą się w szkole. A dorośli sięgając po wiedzę do Internetu chociażby, też z wyjaśnieniami tych terminów się spotykają.

 Za największy "gruczoł endokrynny" w ostatnich latach medycyna zaczęła uznawać tkankę tłuszczową, m.in. dlatego, iż rośnie ilość wytwarzanych w organizmie właśnie przez komórki tłuszczowe „adipokinu", to jest hormonu tkanki tłuszczowej. Nadmiar tkanki tłuszczowej jest odpowiedzialny m.in. za zaburzenia płodności i w związku z tym obecnie wiele par spotyka się z niepowodzeniami w staraniach o potomstwo; właśnie z powodu otyłości.
Łódzki/ludcki/łucki/lucki

Jak ratować zadłużony szpital przed likwidacją? Zlikwidować dochodowe oddziały i na ich miejsce utworzyć hospicjum i ZOL (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to forma stacjonarnej opieki długoterminowej). Plan autorski takiego przekształcenia I Szpitala Miejskiego im. Sonnenberga w Łodzi zakłada, że to właśnie na leczeniu schorowanych osób w wieku podeszłym oraz osób  uzależnionych placówka wygeneruje zyski. Szpital nie będzie jednak przekształcony w spółkę, za to w wyniku zmian zostaną zamknięte trzy poradnie, dwa oddziały internistyczne i dwa zabiegowe: chirurgia ogólna oraz traumatologia i ortopedia.

Radni miejscy są zdziwieni planem przekształcenia profilu placówki tym bardziej, że nie poinformowano ich o kosztach i terminach planowanych zmian. Należy nadmienić, że szpital przeprowadził już działania naprawcze a to m.in. zmniejszył udział wynagrodzeń w ogólnych kosztach z 57,7 % do 45%.   

Szpital powiatowy w Tarnowskich Górach przeszedł juz swoje: likwidację, oddłużanie, przekształcenia, restrukturyzację, słowa, słowa, słowa itd. Czy to agonia? Czy możliwy jest pozytywny wynik resuscytacji? Czy zgon rychło nastąpi? A może jest nadzieja na reinkarnację? Słowa, słowa, słowa...
Nici z drutu!

Specyficzny stop magnezu z wapniem jest tzw surowcem biozgodnym, nieszkodliwym dla ludzkiego organizmu. Drut z takiego stopu posłuży do produkcji nici chirurgicznych według technologii opracowanej przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie naukowcy z AGH oczekują na patent wynalazku, nad którym pracowali 5 lat. Nici z drutu magnezowo-wapniowego nie muszą być usuwane z tkanek głębokich organizmu jak tradycyjne podczas kolejnego zabiegu ale rozpuszczają się po pewnym czasie dzięki obecności w stopie wapnia. 

Czy dobry cholesterol naprawdę jest dobry?

Jeśli ktoś uważał, że HDL jest „dobrym cholesterolem”, to może go zaskoczyć treść artykułu z „Pulsu Medycyny” nr 18 z 19 grudnia 2012r.  Mowa w nim o odkrytych 10 subfrakcjach cholesterolu HDL, których stężenie w różnych schorzeniach może ulegać zmianie, a więc wzrastać lub maleć. Niektóre z subfrakcji oddziałują na serce ochronnie ale inne, tzw. dysfunkcjonalne cząsteczki, mogą wręcz nasilać, a nie hamować postęp procesu miażdżycowego naczyń krwionośnych.

Nowatorskimi badaniami  nad dysfunkcjonalnym cholesterolem HDL zajmuje się tylko kilka grup roboczych naukowców na świecie. Wśród nich jest jedyny polski ośrodek, w Łodzi.
Programowanie przyszłych chorób poprzez nieprawidłowe odżywianie niemowląt

85% matek uważa swoją wiedzę na temat żywienia niemowląt za odpowiednią ale tylko 7% stosuje zalecenia dietetyczne w tym zakresie. Jednym z popełnianych podstawowych błędów jest zbyt częste podawanie dzieciom posiłków (rekordzista to sześciomiesięczne dziecko, które dostawało 20 posiłków na dobę).

Im większa masa pourodzeniowa dziecka oraz nieprawidłowe żywienie pourodzeniowe, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju w późniejszym wieku nadciśnienia, cukrzycy, osteoporozy, otyłości, chorób zakaźnych, alergicznych i autoimmunologicznych a także choroby niedokrwiennej serca. 

http://pulsmedycyny.pl/2668723,58736,odzywianie-determinuje-przyszle-zdrowie-dziecka
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |