Z innej beczki - nietematycznie


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 27 października 2009, 01:13
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)

Taka oto przesyłka dotarła do mojej skrzynki.
Po posiedzeniu komisji, przed sesją ...
,  
Temat:
PIERWIASTEK NIEBEZPIECZNYCHARAKTERYSTYKAPEŁNA NAZWA:           Kobieta
SYMBOL:                     Ko
ODKRYWCA:               Adam
ROK ODKRYCIA:         Znana od zarania dziejów
MASA ATOMOWA:     N  Średnia około 65,6 kg, lecz istnieją izotopy o masie od 40 do 200 kgWYSTĘPOWANIE:


Stosunkowo znaczne ilości występują w obszarach zabudowanychWŁASNOŚCI FIZYCZNE:
          Powierzchnia zwykle pokryta cienką warstwą kolorowej substancji
        (maskującej?) 
       
 Wrze i mrozi bez znanych przyczyn 
       
 Topnieje przy odpowiednim traktowaniu 
                 Zgorzkniała przy nieprawidłowym użyciu


          Występuje w wielu odmianach począwszy od dziewiczo czystego metalu
  do  rudej pospolitej...WŁASNOŚCI CHEMICZNE:


N  Wykazuje silne przyciąganie do metali i kamieni szlachetnych
N  Absorbuje znaczne ilości drogich substancji
N  Może nagle eksplodować bez żadnego ostrzeżenia czy powodu
N Nierozpuszczalna w płynach, lecz wykazuje wzrost aktywności po nasączeniu alkoholem etylowym
N Jest najsilniejszym znanym człowiekowi czynnikiem redukującym bogactwo

UŻYCIE:


  N  Element wysoce ozdobny, zwłaszcza w samochodach sportowych
N  Uwalnia od naprężeń
N  Bardzo efektywny czynnik czyszczącyREAKCJE:


N  Czysty okaz, odkryty w stanie naturalnym, przyjmuje barwę różowo - czerwoną


N  Barwa zmienia się na zielona, jeśli zostanie umieszczony obok dorodniejszego okazuZAGROŻENIA:


  N  Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach
N  Legalnie można posiadać tylko jeden okaz, choć można utrzymywać kilka, pod warunkiem, że znajdują się w rożnych miejscach i nigdy ze sobą się nie stykają.

wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=2848