Jedni dają, drudzy sprzedają.


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 21 stycznia 2013, 02:01
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)Zanim
dostanie się w moje ręce najbliższy, punktualny, systematyczny, poinformowany i
informujący numer  „Gwarka”, przeglądam jeszcze
niezużyty a już nieużyteczny poprzedni. I czytam to i owo, kontrastowe i
kontrowersyjne, rzadkie i częste itd., itp. A wśród treści niosących znamiona
wymienione w poprzednim zdaniu, wzmianka. Krótka, a na nobilitującej trzeciej
stronie. Na temat hojności mieszkanki naszego powiatu, która przekazała gminie
Tworóg dwie działki o łącznej powierzchni ok. 1,5 hektara. Specjalne podziękowania
władze samorządowe zapowiadają złożyć hojnej ofiarodawczyni. O koncepcji
zagospodarowania, o celu przeznaczenia działek władze jeszcze nie obwieściły
mieszkańcom powiatu. Ani chociażby Tworoga. A czy dobrodziejce?  Ktoś ze
znajomych zwrócił moją uwagę na ten i jeszcze inny artykuł ze strony siódmej
tegoż numeru Gwarka (a właściwie na wywiad z najwyższym urzędnikiem starostwa
powiatowego) i dodał kąśliwą uwagę
brzmiącą mniej więcej tak: „No popatrz, kobieta ziemię daje a za roczek czy dwa
tylko patrzeć, a władza działeczki sprzeda. I co zrobi z pieniążkami? Niech
kobitka poczeka, to się dowie.” Na tym nie
mogłabym zakończyć, bo ominęłabym temat drugiego artykułu. Oto i on: zamierzona sprzedaż, cytat: „zbędnego”
mienia czyli nieruchomości w Strzybnicy zajmowanej obecnie przez CKU. Pieniądze
przybywają, pieniądze ubywają. A sprzedać - jak niejeden mędrzec powiadał - można
tylko raz.


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=6124