Dzień sierpniowy za lipcowym niebawem...


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 29 lipca 2015, 07:30
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)
   Przy bramie dawnego „ogródka jordanowskiego” rozpocznie się spacer  pn „Śladami tarnogórskiego funkcjonalizmu”, w
najbliższą sobotę, dnia 8 sierpnia , o godz. 11:00.


  Zdjęcie

Taka „europejska” tablica na początek, dalej kilka budynków w stylu międzywojennej
moderny-funkcjonalizmu. A na zakończenie miejsce starsze dużo od moderny,
kamienica nr 1 na rynku. Z pewnością nie funkcjonalistyczna.  

Zdjęcie.
Mini-przewodniczek, dla każdego uczestnika (24 strony)


  Zdjęcie

Obiekty miejskiej architektury mijane codziennie albo rzadziej, teraz, na spacerze wskazane, zauważone,
częściej przyciągać będą uwagę przechodniów.Więcej:   http://www.tg.net.pl/temat/post/afisz/1689/Tarnogrski-Wehiku-Czas
u-2015--spacery-po-miecie
Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Gminę Tarnowskie Góry .
 


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=7955