Gwarki - Gwarkiada. Pochód - parada


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 9 września 2016, 19:48
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)

W srebrnym mieście Tarnowskie Góry - "Gwarki"  we wrześniu. W złotym mieście Złoty Stok - "Gwarkiada" w czerwcu. Tu i tam bazą święta miasta jest górnictwo i pozostawione dziedzictwo kulturowe a forma ... Cóż, dostosowana do oczekiwań współczesnych żyjących.
......................................................
................................Poszły konie po betonie czyli przemaszerowali muzycy Tarnogórskiej
Orkiestry Dętej od Bramy Krakowskiej (wirtualnej) do rynku. Tak organizator
tegorocznych „Gwarków” - Tarnogórskie Centrum Kultury, rozpoczął obchody święta
naszego miasta, które trwać będzie do dnia trzeciego - niedzieli i
kulminacyjnego punktu święta - pochodu czyli parady  w pięciu częściach.  
Sukces pierwszej (tej w 1957 roku) i drugiej edycji święta
udowodnił, iż „ludzi cieszy możliwość "dotykania" historii, która
pokazała im się na ulicach.”
http://www.tg.net.pl/indianer/==historia_18.htmSkoro cieszy to niech i naucza, dlatego ku pożytkowi i zabawie przedstawiam tu wybrane postacie czyli skróconą wersję swoistego „Who is Who”. Niechże będzie mini-przygotowaniem przed spotkaniem
mieszkańców odtwarzających postaci z historii Swobodnego Miasta Górniczego z gośćmi.

  

- Rycerz Adam z
Tarnowic (XIV w.)

- Der Ritter Adam von Tarnowitz (14.Jh.)

- The Knight Adam of Tarnowice (14th century)
Chłop Rybka – przypadkowy odkrywca kruszcu srebra (ok. 1490 r.)

- Der legendäre Bauer Rybka - der zufällige Entdecker vom Silbererz (um 1490)

- Rybka the peasant (from the local folklore) – accidental discoverer of the
silver ore (about 1490 AD) 

- Rycerz Piotr Wrochem (XVI w.)
 
- Der Ritter Peter
Wrochem (16.Jh.)
 
- The Knight Piotr
Wrochem (16th century)

Założyciele miasta (XVI w.): książę Jan II Dobry Piast śląski i margrabia
brandenburski Jerzy Hohenzollern von Ansbach.
- Die Gründer der Stadt (16.Jh.): Herzog Johann II.
der Gute, Schlesisch Piast und Margraf Georg Hohenzollern von Brandenburg-Ansbach


- The City Founders (16th century): Duke John II The Good – the
Silesian Piast and the Brandenburgian Margrave George von Hohenzollern-Ansbach                    
Skarbnik – legendarny strażnik podziemnych
skarbów


- Der Schatzmeister – der legendäre Wächter von unterirdischen  Schätzen  
- The Treasurer – the guardian of the underground treasure (from the local
folklore)

Starszy Kopacki (XVI w.).
Gwarkowie- właściciele kopalni i górnicy (XVI – XVII w.)

-
Der Althäuer (16.Jh.).
Die Gewerken – Inhaber der Gruben mit
den Bergarbeitern (16./17.Jh.)

- The Senior Miner – the Digger Supervisor (16th
century).
Gwarkowie – mines‘ owners together with miners (16th
- 17th century)
Zbuntowani górnicy i
straż miejska (1534 r.)
 
- Rebellierende Bergknappen und die Stadtwache (1534)
- Rebellious miners and the town guard (1534 AD)


Walenty Roździeński z poematem „Oficina ferraria” (1612 r.) i hutnicy

- Walenty Roździeński mit seinem Poem „Officina ferraria“ und
die Hüttenarbeitern (1612)
- Walenty Roździeński with his poem "Oficina
ferraria" and foundry-workers (1612 AD)


Burmistrz Jakub Gruzełka i mieszczka Goske (XVII
w.) – fundatorzy kościoła św.
Jakuba (obecnie św. Anny)
-
Der Bürgermeister Jakob Gruselka und die Bürgerin Goske (17.
Jh.) – die Gründer der
Jakobskirche (heute St. Anna)
- Jakub Grusełka – the mayor of the town and townswoman
Goske (17th century) – St. Jacob’s (at present St. Anna’s) Church
founders

Burmistrz Stanisław
Szymkowicz (XVI w.)

- Der Bürgermeister Stanislaus Szymkowic (16.Jh.);
- Stanislaw Szymkowic - Mayor of the Town (16th century)         

Dworscy muzykanci (XVI w.) - Zespół
Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares” z Toszka


-
Höfische Musiker (16.Jh.) - das Ensamble der Alten
Musik „Tibiarum Scholares“ aus Toszek


-
Court musicians (16th century) - Folk music band „Tibiarum Scholares” from Toszek
wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=8498