3 x T. I nadeszło, co oczekiwane było.


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 9 lipca 2017, 17:41
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)3 x T! Tu i Teraz TG!
 Zapamiętajcie: "Kopalnie rud
ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w
Tarnowskich Górach". To pełna nazwa wniosku o wpis na listę dziedzictwa
światowego UNESCO. Dzisiaj tego wpisu dokonano!
  
Zdjęcie - tak przygotowana młodzież oceniona została przez innych mieszkańców i media na mocną piątkę!


Co przyniesie miastu ten fakt? Prestiż, promocję, podziw. Ale nie tylko, bo ten
wpis to „ lokalna wartość dodana” miastu, regionowi śląskiemu, Polsce. Ale nie
tylko – to motywacja do autoedukacji mieszkańców i zmiany „optyki patrzenia”  na miasto przez władze samorządowe. Ale nie
tylko, bo to możliwość przywrócenia  z
cienia zapomnienia i pewnego niedocenienia po dziesiątkach lat wizjonerów
międzywojnia.  Ale nie tylko, bo przyjęcie
wpisu to zobowiązanie się do wysiłku na wielką skalę i przed dłuższy niż rok
okres czasu. Do przygotowania konkretnych i kompleksowych – nie wyrywkowych - planów
zarządzania miastem przez co najmniej dziesięciolecie a nawet ćwierć wieku w
jednej ustalonej linii strategicznej.    
  
ZDjęcie - TG widziane przez artystę - Michała Ogińskiego. Takie klocki lego albo puzzelki - patrzmy i my na nie w ten sposób - różne, różniutkie ale pasują do siebie.


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=8790