Z Tarnowskich Gór nad Małą Panew i z powrotem


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 20 września 2017, 10:10
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)Tam, dokąd podróżował F.W.Reden i skąd przybyło kilka maszyn
parowych na teren Kopalni Fryderyk, pojechałam i ja. A to z okazji 190. rocznicy
oddania  do użytku wiszącego nad rzeką
Mała Panew mostu żelaznego łączącego teren huty z terenem miasta. Konstrukcja ta jest uznawana za najstarszą tego typu na
świecie.   

     

Zdjęcie
Nie poprzestałam jedynie na udziale w uroczystości otwarcia mostu, w próbie obciążeniowej i
innych imprezach składających się na Dni Mostu i Żeliwa w Ozimku ale też zajrzałam
w miejsce z pewnością rzadziej odwiedzane.


 Na tzw. starym cmentarzu ewangelickim w
Ozimku znajdującym się w pobliżu dwóch kościołów – katolickiego i
ewangelickiego, zobaczyłam stare  mogiły
i nagrobki dawnych mieszkańców. Początek XX wieku, XIX i XVIII wiek – z takich
okresów czasu znajdują się tam epitafia. 
I znowu porównuję z Tarnowskimi Górami – cmentarza ewangelickiego od lat
60-tych XX w. już nie ma a na starym cmentarzu katolickim najstarsze zachowane
tablice pochodzą z końca XIX wieku. Zniknęło wiele grobów ludzi zasłużonych dla
miasta. Niestety. 
  
Zdjęcie


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=8840