Nocne pisanie


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 17 czerwca 2018, 01:01
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)

Nocne pisanie ma swoją mroczną stronę ale i dobrą, bo chociaż jest się "po" to równocześnie jest "przed".
Tak więc jest "po" spotkaniu z urodzoną w naszym mieście, absolwentką tarnogórskiej "Sempy" a obecnie nadal mieszkającą na Śląsku (Dolnym) dr hab. Urszulą Glensk -naukowcem, językoznawcą, kobietą współczesną.

 


Zdjęcie - zaproszenie już teraz funkcjonuje jako pamiątka.I jeszcze jest "po" spotkaniu po spotkaniu :) . Gdy pani Maryla Dembecka-Kowol skończyła formalną rozmowę przy herbatce ze swoją dawną uczennicą, Ulą, obie mogły spędzić jakiś czas w gronie absolwentów LO im. Sempołowskiej.
 

Zdjęcie

Pobyt pani Urszuli w TG zwieńczony został wejściem na koronę hałdy popłuczkowej, co przypieczętowała nasza zacna "Gość" nostalgicznym spojrzeniem na panoramę miasta. Co było być może symbolicznym "kobiecym" akcentem w roku 100. rocznicy nadania praw wyborczych kobietom w Polsce. 

 Zdjęcie 

 Jest też "przed" sobotą i niedzielą czyli dwoma dniami weekendowymi - odpoczywamy!

wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=9027