Lipiec w Tarnowskich Górach!


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 2 lipca 2018, 08:06
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)Na początku
lipca składam czytelnikom mojego bloga i wszystkim mieszkańcom Tarnowskich Gór życzenia tarnogórskie -
szczere i serdeczne: wszelkiej pomyślności!
Okazja do życzeń? Proszę bardzo , oto kilka w porządku chronologicznym przedstawiam poniżej.CHRONOLOGICZNIE  w lipcu w latach i wiekach wcześniejszych niż
ten w 2018 r. wydarzyło się na tzw. ziemi tarnogórskiej :
- 21 lipca 1562 r.
– Jerzy Fryderyk v. Ansbach nadał Tarnowskim Górom herb
miejski i potwierdził wcześniej nadane im przywileje  - 16 lipca 1784 r.  – dokonano odkrycia złóż rud
ołowiano-srebrowych, co w konsekwencji doprowadziło do otwarcia przedsiębiorstwa
górniczego „Friedrich-Wilhelm-Grube” nazwanego wkrótce „Friedrichsgrube” – Kopalnia
Fryderyk.


-
16 lipca 1821 r. - na mocy bulli papieża Piusa VII dekanat bytomski,
a  więc  i Tarnowskie Góry,  został wraz z dekanatem pszczyńskim przyłączony
do diecezji wrocławskiej. Wcześniej pomimo kilkakrotnych zmian granic
politycznych znajdowały się w diecezji krakowskiej.- 15 lipca 1834 r.
- odbyła się uroczystość oddania do użytku odwadniającej kopalnię „Głębokiej
Sztolni Fryderyk”, ostatniej z ośmiu powstałych w Tarnowskich Górach.


-  9
lipca 2017 r.
– na Listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano 28 obiektów
pod wspólną nazwą  “Kopalnie ołowiu,
srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi
w Tarnowskich Górach”


Ilustracja fotograficzna? Oczywiście są zdjęcia i także film!

wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=9028