Ślązacy tu, Ślązacy tam...


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 28 stycznia 2019, 19:51
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)

ŚLĄSK PONAD WSZYSTKIE REGIONY! Ślązacy mądrzy i wykształceni!
Zaprzeczy ktoś? Spróbuję odeprzeć negację.

Bogate w dobra naturalne terytorium Górnego i Dolnego Śląska,
niegdyś stanowiące spójną całość bogate było też swymi
mieszkancami, bogatymi w potencjał intelektualny.

Nazwisko jednego z urodzonych na Śląsku (obecnie w granicach
województwa opolskiego), w niewielkiej wiosce Topola, między
Sremem a Sławęcinem, w pobliżu Kamieńca Ząbkowickiego, dnia
28 stycznia 1690 roku, wymienię tutaj z przyjemnością i wręcz
wzruszeniem. Dlaczego ze wzruszeniem?

Friedrich Bernhard Werner - pracowity rysownik i podróżnik
obdarował nasze miasto cennym darem - wykonał najbardziej chyba
znany z wizerunków Tarnowskich Gór znany jest chyba wszystkim
tarnogórzanom, a jeśli nie ... Hmmm... Cóż mam powiedzieć?
Kieruję pod adres budynku Urzędu Miejskiego przy ul.
Sienkiewicza 2 , na pierwsze piętro, do sali nr 40, w której to
na jednej ze ścian znajduje się reprodukcja tej barwnej ryciny.


Podczas moich krótkich podróży ze Śląska na Śląsk
niejednokrotnie spotykam się w tych dużych ale i maleńkich
nawet miejscowościach, od stolicy Sląska - Wrocławia, przez
Jawor, gdzie znajduje się podobny do tarnogórskiego ratusz, do
małego Izbicka, z wizerunkami autorstwa Wernera.

Obraz tarnogórskiego rynku i sąsiadujących z nim zabudowań
jest mi jednak najbliższy - to nie tylko "portret"
mojego miasta ale "aż portret", gdyż wykonany ręką
syna naszej ślaskiej ziemi. A co, może nie?width="600" height="311">width="600" height="383">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=9168