Pomiędzy


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 5 grudnia 2019, 10:01
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)

Chyba w celu wypełnienia pustki między Barbarą a Mikołajem przypomniałam sobie o wydarzeniu z końca listopada 2011 - formalne oddanie do użytku oczyszczalni ścieków według Projektu zrealizowanego przez Gminę TG przy udziale funduszy europejskich. I tak między Barbarą a Mikołajem znalazł się Marek (a może Jakub?).
Autor dwóch "inwestycji na lata" - kanalizacji XXI w. i kościoła Jakuba (obecnie św. Anny) z XVII w. nie działał sam. W pierwszym przypadku z zespołem wydziału tarnogórskiego urzędu miejskiego a w drugim .. z Frau Goske - współfundatorką kościółka. Marek Połulich vel Jakub Gruzełka, burmistrz Tarnowitz, którego rolę odtwarza w pochodzie gwarkowskim pan Marek
https://www.gwarki.tg.net.pl/pochod/jakub-gruzelka/
wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=9309