Światło.ŚWIATŁO DLA WSZYSTKICH


autor Alicja Kosiba-Lesiak data 1 stycznia 2020, 02:01
kategoria: General ( Alicja Kosiba-Lesiak)

Na przełomie lat 2019 i 2020, na przełomie grudnia i stycznia, w okresie świątecznym i noworocznym następuje kulminacja religijnych obrzędów. Czyli? Boże Narodzenie, święto Trzech Króli u chrześcijan – rzymsko katolicy świętują od 24 grudnia do 6 stycznia, grekokatolicy i prawosławni kilkanaście dni później – 6/19 stycznia (święta Epifania), Chanuka (Święto Odnowienia) dla wyznawców religii mojżeszowej – od 22 grudnia.

Niezależnie od genezy tych świąt, od źródeł ich pochodzenia , przebiegu, rytuałów jedno wiąże te święta kilku wyznań. Światło, światło gwiazdy betlejemskiej, światło świec podczas nabożeństw i mszy i to od świec w chanukiji. I jest jeszcze światło ozdób świątecznych i iluminacji miejskich i jeszcze to rozświetlające zimowe ciemność o północy w ostatnią noc starego roku. Światło na znak nowego początku, światło życia i radości.

Szczęśliwego Nowego Roku!

wysłano z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/blog/kosiba-lesiak.php?id=9323