Spotkanie w Szpitalu Powiatowym nr 3

W czwartek 3.11.2011r o godz. 10.00 Dyrekcja Szpitala zaprosiła Zarząd Tarnogórskiego Starostwa Powiatowego Wójtów i Burmistrzów oraz Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Dobrze przygotowane spotkanie z pokazaniem niektórych oddziałów. Podsumowując jedno jest pewne trzeba zorganizować program wsparcia dla rozwoju szpitala, który jest potrzebny przy obecnych wymogach obejmujących lecznictwo.

Również wynikł temat pogotowia ratunkowego w naszym powiecie, który na kolejnej komisji zdrowia i polityki społecznej w Sejmiku Śląskim będę poruszać, ponieważ nie funkcjonuje to taj jak powinno. Cieszę się z tego typu inicjatyw, które są w stanie coś zmienić w grupie można więcej.

Będę zawsze wspierać działania związane ze zdrowiem, ponieważ życie jest największym skarbem.