Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego

W poniedziałek do Tarnowskich Gór przyjechała Komisja Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego na mój wniosek, ponieważ chciałam pokazać wspaniałą oczyszczalnię ścieków niedawno otwartą, z której jestem bardzo dumna. Gośćmi zaproszonymi byli: członek Zarządu woj. śląskiego Aleksandra Banasiak, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Jerzy Ziora wraz dyrektorami oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Rangę spotkania podnieśli gość z Czech Viliam Sunal Prezes stowarzyszenia TRANON, oraz członek Zarządu Polskiej Geotermalnej Asocjacji Bogumił Wrona.

Ucieszyło mnie, że bardzo profesjonalnie przygotowały posiedzenie tarnogórskie wodociągi oraz miasto. Mieliśmy też wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Wodociągowców Andrzeja Malinowskiego, który przyjechał wraz ze swoimi członkami Zarządu. Pokazał on z kolei dobre praktyki związane z gospodarka wodną województwa. Cieszę się bo właśnie przy takich spotkaniach wychodzą najpilniejsze tematy do rozpracowania i naprawienia co jest złe. Piękne jest to, że udało mi się połączyć miasto, Powiat, województwo przy jednym z ważniejszych tematów jakim jest ochrona środowiska. My jako mieszkańcy nie zdajemy sobie sprawy, że od czerwca zmieniająca się ustawa śmieciowa będzie miała duży wpływ na cenę wywozu śmieci. W tym przypadku wszystkie samorządy muszą się przygotować, aby mieszkańcy ponieśli jak najmniejsze koszty.

Spotkanie było bardzo i merytoryczne oraz ważne dla naszego regionu. Już wczoraj otrzymałam od Pana Marka Poulicha materiały do złożenia interpelacji w sprawie rzeki Stoły, która obecnie wygląda jak ściek i którą należy naprawić. Będę ten temat monitorować i mam nadzieję, że przy pomocy wszystkich życzliwych uda się raz definitywnie zneutralizować problem ekologiczny.

Bardzo ważnym tematem, było ukazanie zakładów chemicznych oraz możliwości rozwiązania problemu ekologicznego. Muszę podziękować wszystkim, którzy pomogli mi zorganizować profesjonalnie obrady Komisji Ochrony Środowiska w Pałacu w Rybnej:

Dyrektorowi Pałacu w Rybnej,
tarnogórskim wodociągom,
Stowarzyszeniu Wodociągowców Województwa Śląskiego,
Miastu Tarnowskie Góry, wydziałowi Budowy Oczyszczalni Ścieków, Panu Markowi Poulichowi
Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego jak i Wojewódzkiego,
Wojewódzkiemu Wydziałowi Funduszu Ochrony Środowiska,
Stowarzyszeniu TRIANON z Czech
Polskiej Geotermalnej Asocjacji
Wszystkim przedstawicielom jednostek związanych z Ochrona Środowiska
oraz prywatnym osobom, czującym temat ekologii.

To spotkanie to dopiero początek rozmów nad dobrymi praktykami oraz wspólnymi strategiami dla rozwoju dziedzin z zakresu środowiska naturalnego, którego jesteśmy częścią i o które musimy sami zadbać.

z Przew. Komisji Ochrony Środowiska prof. Karolem Węglarzym podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach.