Posiedzenie Sejmiku

Tak jak co miesiąc o godz.10.00 w Sali Sejmiku Śląskiego rozpoczęły się obrady Sejmiku. Na samym początku przywitaliśmy ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolitę Katowickiego. Niesamowite były słowa skierowane do nas, gdzie podkreślał ważną rolę osób pełniących funkcje publiczne- służba dla drugiego człowieka. Zaakcentował to, że administracja terytorialna ma swojego patrona św. Kingę, o czym wielu Radnych Sejmiku nie wiedziało. Wsłuchiwałam się w przepiękne słowa o wartościach w życiu społecznym, zaakcentowanie ważności w pełnieniu funkcji społecznych.

Po oficjalnej części Sejmiku Przewodniczący zarządził 20 min przerwy. O godz. 11.00 wznowiono obrady gdzie Pan Marszałek Województwa Adam Matusiewicz zapoznał nas z pracami Zarządu w przerwie pomiędzy ostatnią sesją o obecną. Poruszył temat bardzo trudny Szpitala w Tychach, który naprawdę przeżywa złożoną sytuację zarówno finansową jak i kontaktów interpersonalnych. Mam nadzieję, że na najbliższej komisji zdrowia ustalimy działania dla dobra pracowników i pacjentów. Później standardowo podejmowaliśmy uchwały, które były pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje.

W interpelacjach zabrałam głos w trzech sprawach
1. złożyłam stosowne dokumenty odnośnie uregulowania rzeki Stoły,
2. wsparcia budowy S11
3. problem rozbudowy połączenia w Ożarowicach lotniska z autostradą z pominięciem mieszkańców i przedsiębiorców.