Posiedzenie w Ministerstwie

Dzisiaj odbyło się posiedzenie zespołu roboczego Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Dotyczyło raportu środowiskowego do projektu POI i Ś 7.1-20.2pn:Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice- Pyrzowice. Specjalnie pojechałam już o 3.30 wspólnie z radnymi Bobrownik i stowarzyszeniem Siemonia…, którzy mnie zaprosili do wspólnego podróżowania.

W Ministerstwie Ochrony Środowiska odbyło się posiedzenie Komisji. Uczestniczyli w nim Wójt Ożarowic i Wójt Bobrownik oraz Sołtysi. Była bardzo silna reprezentacja społeczna. Cieszę się, że wraz ze mną była Radna Powiatu Krystyna Kosmala. Szkoda, że nie było przedstawicieli naszego Zarządu Powiatu i Miasta. To była chwila bardzo ważna dla naszego Regionu.
Dobrze, że miałam ze sobą uchwały z miasta i powiatu z 2010. Pozytywne dla starego szlaku kolejowego.

Ja występowałam w charakterze Radnej Sejmiku i w-ce przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dobrze, że brałam udział w posiedzeniu komisji, ponieważ zażądałam po wysłuchaniu naprawdę „niesamowitego” opracowania prognozy oddziaływania na środowisko naturalne (bez uwzględnienia głosu społecznego) ekspertów odnośnie projektu budowaniu Kolei do Pyrzowic. Złożyłam wniosek formalny, aby ekspertyza wróciła do opiniowania przez Sejmik, a nie tak jak się stało jednoosobowo w gabinecie w poprzedniej kadencji Sejmiku Woj. Śląskiego. Wszyscy reprezentujący różne środowiska byli zgodni, że najlepszym rozwiązaniem bezinwazyjnym jest usytuowanie Kolei z Katowic do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry. W załączniku przesyłam moje pismo odnośnie zmiany koncepcji, które złożyłam na ręce Komisji. Inni też zarzucili Komisję bardzo kompetentnymi opracowaniami.

Ledwo żyję jak piszę bloga. Wiem, też, że jest ważne dla Ślązaków jak zapadają ważne decyzje oraz informowanie publiczności. Apeluję, aby nasi politycy ponad podziałami zajęli się rozwojem Śląska i nie marnowali energii oraz momentów bardzo istotnych dla Rozwoju gospodarczego i ekonomicznego Naszego Regionu. Nie mogę patrzeć i słuchać polityków jak jeden podgryza drugiego. To jest okropne. Naprawdę nie ma czasu na zabawy. Miasto i Powiat to nie jest piaskownica, gdzie się obraża i bierze zabawki. Zarządzanie to wielka odpowiedzialność i zobowiązania społeczne. Każdy niech robi swoje na tyle ile umie. Wtedy będzie lepiej i spokojniej.


Do Krajowej Komisji do Spraw
Ocen Oddziaływania na Środowisko
00-925 Warszawa
ul. Wawelska 52/54

Szanowni Państwo
Jako Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, w-ce Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego pragnę złożyć dokumenty dotyczące przebiegu trasy nr IV, który jest najbardziej korzystny dla środowiska przyrodniczego
i społecznego.
w załączeniu dokumenty:
1. Załącznik graficzny- koncepcja Powiatu Tarnogórskiego przebiegu Kolei Regionalnej
2. Uchwała Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie budowy szybkiej linii kolejowej łączącej MPL „KATOWIOCE” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej
3. Uchwała Rady miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2010r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie budowy szybkiej linii kolejowej łączącej Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej
4. Stanowisko Burmistrza Miasteczka Śląskiego
5. Stanowisko Burmistrza Miasta Radzionków

Ze wszystkich stanowisk wynika, że jednostki samorządu terytorialnego oraz administratorzy jednoznacznie podkreślają, że przebieg przez największy w Europie Węzeł Kolejowy Tarnowskie Góry jest najkorzystniejszy pod względem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym zapewniającym rentowność tej inwestycji.

Z poważaniem
w-ce Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Barbara Dziuk