Oszczędności w Policji

Uczestniczyłam dzisiaj w posiedzeniu Rady Gminy Świerklaniec wspólnie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miasteczka Śl. Spotkanie miało na celu przegłosowanie uchwały w sprawie sprzeciwu dotyczącego zamknięcia posterunku policji w Świerklańcu i w Miasteczku Śl.

Wszyscy byli zgodni i przekazano mi dokumentację w celu przedłożenia jej na najbliższym Sejmiku Wojewódzkiego. Normalne życie polega na poczuciu bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego. Te dziedziny nie mogą być zaburzone. Będę wspierać mieszkańców Świerklańca jak i Miasteczka Śl. no i oczywiście głównego zainteresowanego POLICJĘ.