Woda w życiu człowieka

Wykład na Uniwersytecie III Wieku na temat wody przyciągnął bardzo wielu słuchaczy. Prelegentami byli: w-ce Pan Henryk Szlagner Prezes Zarządu PWiK Veolia Tarnowskie Góry, Pani Anna Tronina Prezes Fundacji VEOLIA Woda oraz Pan Marcin Gajek kierownik Techniczny PWiK VEOLIA Tarnowskie Góry.
Wykład bardzo ciekawy. Wszyscy prelegenci podkreślali ważność oszczędzania wody, ponieważ na świecie co min. umiera 7 osób z braku wody.

Zapadły mi słowa Papieża Jana Pawła II przytoczone przez Panią Anię:
„Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości...
Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych powierzonych nam przez Stwórcę, tak abyśmy je traktowali z troską i szacunkiem.”