Konferencja Zdrowa i Piękna Kobieta

Gratulacje dla organizatorów konferencji, która miała na celu ukazanie roli kobiety we współczesnym świecie. Wspaniali wykładowcy- bardzo zacne grono. Gratuluję organizatorowi Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Bytomiu za ukazywanie ważnych tematów społecznych oraz zaproszenie mnie do panelu „wyzwania dla kobiet współczesnych”. Jest prawdą oczywistą, że kobieta i mężczyzna różnią się w swoich rolach nie mniej przyświeca im jeden cel działanie na rzecz drugiego człowieka, który od początku narodzin aż do śmierci chce być kochany i akceptowany. Kobieta to przede wszystkim strażniczka życia i rodziny.

Tylko Związek dwóch ludzi jest udany wtedy, kiedy każda ze stron potrafi zrezygnować dla drugiej ukochanej osoby. Egoiści i złośliwcy niestety najbardziej krzywdzą siebie i nigdy nie zaznają tak naprawdę szczęścia. To jest taka moja refleksja po wysłuchaniu wykładowców.

Dzisiejsze spotkanie po raz kolejny uświadomiło mi, że działania dla zdrowia ludzi są bardzo potrzebne. Więcej informacji na w/w temat można przeczytać na stronie Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.