Bbiuletyn nr 6 Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem