Podziękowania za Marsz w Obronie Wolnych Mediów

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do Marszu w Tarnowskich Górach w Obronie wolnych Mediów, w tym TV TRWAM. Było to wielkie wyzwanie. Najbardziej zaangażowanym i odpowiedzialnym w organizację MARSZU był Wojtek Piechuła szef Gazety Polskiej, z którym udało się połączyć całe środowisko patriotyczne. Na nim spoczywała cała odpowiedzialność. Zachwyciła mnie jego skromność i profesjonalizm. Na pierwszą taką przeprowadzoną akcję daję mu 6 z koroną. Było to bardzo trudne przedsięwzięcie. Sądzę, że byli tacy, którzy „dzielili włos na cztery” i doszukiwali się niewiadomo czego. To są normalne takie postawy. Nie mniej „psy szczekają – karawana jedzie dalej”
Ja stwierdzam jednoznacznie przy tej akcji wszyscy członkowie Gazety Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz koła Radia Maryja i TV TRWAM, jak również NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zdały egzamin ze współpracy celująco.
Cieszyłam się, że mogłam wspierać, doradzać i współtworzyć ważną rzecz dla obrony WOLNOŚCI I GODNOŚCI. W tych sytuacjach trzeba być razem. To jest ważne.
Budujemy nową RZECZYWISTOŚĆ, która na pewno będzie miała wielki wpływ do działania na rzecz naszego regionu.

Jako współzałożyciel i członek Gazety Polskiej nr2 Tarnowskie Góry oraz w-ce Przewodnicząca PiS Powiatu Tarnogórskiego (po nowych wyborach) dumna jestem z takich wspólnych przedsięwzięć. To jest nowa jakość.
Z nowymi ludźmi udaje się wypracowywać wspólne działania.
Jestem pełna optymizmu.