17.09.2012r. Sesja Sejmiku

Tematem przewodnim była kolej w Województwie Śląskim. Podjęliśmy uchwały umożliwiające współprace z przyległymi województwami odnośnie transportu kolejowego. Zobaczymy co przyniesie praktyka.

Oczywiście dalej walczę o połączenie kolejowe Katowice – Pyrzowice starym szlakiem kolejowym. Złożyłam kolejną interpelację uwzględniającą środowisko naturalne. Widzę, że tylko Zarząd Województwa Śląskiego, GTL i projektant z uporem lansują wersję przez Piekary Śl. Ja nigdy nie odpuszczam i cały czas wspieram projekt starym szlakiem kolejowym przez Tarnowskie Góry.

Złożyłam kolejną interpelację na Sesji:

Zagrożenia środowiska przyrodniczego, których przyczyną może być realizacja zadania: ”Budowa połączenia kolejowego MPL”KATOWICE”
w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,
odcinek Katowice-Pyrzowice.”