VIII Przemarsz Rózowej Wstążki

Piękna akcja. Jestem szczęśliwa, że brało udział dużo młodzieży i ludzi wspierających akcje prozdrowotne. Dziękuję wszystkim za okazywanie życzliwości w tych działaniach, ponieważ przeżywam każdorazowo cierpienia ludzi dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Najważniejsze uważam, że musimy być razem z wszystkimi, którym dzieje się coś złego oraz pomagać im przezwyciężać trudności. To chyba najważniejsze w naszym życiu. Jestem zadowolona, że do tych działań włącza się coraz więcej podmiotów prywatnych i państwowych. To jest dobry kierunek działań. Ja nie spocznę póki nie wypracujemy rozwiązań legislacyjnych związanych z poprawą zdrowotności kobiet i mężczyzn. Takie akcje jak wczorajsza i dalsze zaplanowane mają ukazywać kierunek działań oraz mobilizować nas już do istniejących programów profilaktycznych serwowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Wczorajszy dzień był kolejnym w mojej działalności bardzo istotnym, ponieważ staram się jednoczyć wszystkich przy temacie zdrowia i życia-najwyższej wartości, które musimy chronić.

„Dziękuję wszystkim za wszystko” JPII, szczególnie zaangażowanym szkołom „MECHNIKOWI”, Zespołowi Plastycznemu; Miastu i Panu Burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi oraz wszystkim pracownikom za życzliwość i zrozumienie; Szpitalowi Specjalistycznemu NR 2 z Bytomia; Pszczelarzom z Nakła Śl.; wszystkim anonimowym osobom za wspieranie i życzliwość.

Dziękuję wszystkim mediom za propagowanie idei najważniejszej jaką jest życie i zdrowie. Przed nami dalsze elementy III Śląskiego Festiwalu Zdrowia pod Honorowym Patronatem Marszałka Woj. Śląskiego.

RELACJA FILMOWA NA BOBROWNIKI.TV