c.d. KOLEJ z Katowic do Pyrzowic

Dnia 23.10.2012r. odbyło się kolejne spotkanie udziałowców GTL oraz prezydentów i wójtów, których bezpośrednio dotyczy temat. Na spotkaniu tym, radny Bobrownik Jacek Mościński, wyraźnie wyartykułował, że jeśli przepadną pieniądze na budowę linii kolejowej do lotniska "Pyrzowice", to winni będą Ci, którzy od początku prowadzili procedowanie niezgodnie z przepisami.

Myślę, że jest najwyższy czas na to, aby rozpocząć prace nad przebiegiem trasy przez Tarnowskie Góry i zachować środki na wykonanie tego przedsięwzięcia.

Nie rozumiem zachowania radnych Miasta Piekary Śląskie, uporczywie lobbujących za przebiegiem kolei przez ich miasto, nie zważając na degradację środowiska oraz, czego wcale nie można wykluczyć, zamknięcie kopalni "Julian", przez której tereny jest planowany przebieg trasy.

Radni ci w ogóle nie zważają na protesty innych miast i gmin regionu oraz ich mieszkańców.

Ja mam dla Piekarskich Radnych jeszcze dwie propozycje:

1.wybudujcie sobie przeprawę promową na Szarlejce

2. oraz Piekarską Schwebebahn