Pracowity czwartek

Najpierw o godz. 14.30 wspólnie z Radą Gminy Świerklaniec brałam udział w Sesji Gminnej, gdzie w pierwszej części obrad podjęto kolejną uchwałę w naszym powiecie dotyczącą obrony wolnych mediów w tym TV TRWAM. Trochę mnie zaskoczyły dwie wypowiedzi przeciwne, które naprawdę nie były merytoryczne i nie znające istotę sprawy. Dziwne dla mnie jest to, że w wolnej Polsce musimy walczyć o równe traktowanie dla wszystkich, a przede wszystkim nie dyskryminacji normalności i właściwych postaw. Wielki szacunek dla kolejnej Gminy, która podjęła temat ważny dla nas wszystkich.

Zauważam ostatnio jedną prawidłowość w życiu społeczno politycznym, że osoby o mniejszej wyrazistości i kompetencyjności boją się konkurencyjności na każdym polu. Wydaje mi się, że szeroko rozumiana konkurencyjność jest zdrowa, tak jak w biznesie, gospodarce czy ekonomii. To jest dobra praktyka rozwojowa dla wszystkich. Stagnacja i zasiedzenie nie jest drogą napędzającą rozwój. Tylko innowacyjność szerokorozumiana jest gwarancją na rozwój społeczno- gospodarczy.

Uchwałę o wolnych mediach do tej pory przyjęły gminy: TWORÓG, KALETY, ŚWIERKLANIEC. Jestem z takich postaw radnych oraz gospodarzy gmin dumna. Liczę, że w przyszłym roku będą następne uchwały intencyjne następnych naszych samorządów w obronie wolnych mediów w Tym telewizji TWAM. Trzeba być wyrazistym i mieć szacunek dla wszystkich, a nie tylko korzystać z filtrowanych oraz zakłamanych informacji. Trzeba wszystkich wysłuchiwać i wyciągać właściwe wnioski. Przeciez pamiętamy jak satyryk SMOLEŃ mówił słynne słowa „….kto ogląda dużo telewizji ten ma w głowie glizdy…”

Po przegłosowaniu złożyłam wszystkim Radnym Gminy Świerklaniec oraz wszystkim pracownikom Najlepsze Życzenia Szczęśliwego Nowego Roku 2013.

Następnie udałam się na kolejne zaproszenie wystosowane do mnie przez Radę Miasta Radzionków oraz Burmistrza, gdzie również złożyłam wszystkim życzenia oraz podziękowałam za dotychczasową wzorcowa współpracę.