Konstytucja 3- MAJA

Składamy hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.

Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie - wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu - stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
3 Maja jest również świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. To Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. w sposób oficjalny ślubował: „Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram”. To jej opiece również dzisiaj zawierzajmy siebie i wszystkie działania.

To właśnie my – teraz i tutaj ciągle decydujemy o przyszłości naszej małej ojczyzny o tym jak będzie ona służyć przez następne lata, dziesiątki lat – tym co teraz żyją w Tarnowskich Górach i tym co mieszkać tu będą za lat sto, czy dwieście lat. Nie można więc zatrzymywać się, nie można czekać z założonymi rękoma, z wyłączonym myśleniem, liczyć na to, że jakoś to będzie. Gdyby tak myśleli twórcy Konstytucji 3 Maja oraz działacze Powstań Śląskich to wielkich reform by nie było. Nam trzeba o tym pamiętać!

A zatem mój trzeciomajowy apel – do wszystkich mieszkańców naszego powiatu i miasta proszę o więcej entuzjazmu, więcej radości i zaangażowania w to, co wspólnie tworzymy. Popatrzmy przez pryzmat tego majowego święta na nasz region– nie przez czarne okulary, nie z założeniem, że czegoś się nie da zrobić.
Na każdy kłopot znajdzie się rada – przestańmy jednak mówić – nie, bo nie, nie z tym bo, ponieważ….., Przestańmy stawiać bariery społeczne!
Jest jedna Polska, a my jesteśmy Polakami za nią odpowiedzialni!
W 1791 roku– przygotowano mądry projekt uzdrowienia Rzeczpospolitej. Działania sprzed wieków walki o godność i wolność, to dalej także dzisiaj dobry wzorzec dla nas Tarnogórzan.

BÓG HONOR OJCZYZNA te trzy słowa filarem, a my wykonawcami!

Życzę wszystkim radosnego przeżywania święta majowego, aby Matka Królowa Polski zawsze miała nas w swojej opiece.

Niech się święci 3 Maja