"Bezpieczny i zdrowy senior" - wykład na Uniwersytecie III Wieku wTG

W poniedziałek 7.05.2013r. o godz. 16.30 spotkałam się ze studentami UIIIW w Tarnogórskim Centrum Kultury. Poprowadziłam wykład na temat bardzo oczywisty dla wszystkich, dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego. Mówiłam, o tym co wiemy, jak mamy postępować, jak również, o tym jak sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. Wykład oparłam analizując bardzo poważne badania, jak również konsultując z najlepszymi ekspertami ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Temat bardzo istotny, który uważałam za potrzebny, aby pokazać spojrzenie jedności ducha i ciała, jak również wpływu cywilizacji na nas stan zdrowia.

Przez profilaktykę w każdym wieku należy stosować dwie zasady:

  • zmiana postaw i zachowań na lepsze
  • działania edukacyjne i programy profilaktyczne muszą uwzględniać powody i bariery, dla których nie zachowujemy się racjonalnie

Bardzo przejrzystym działaniem dla polepszenia naszej zdrowotności należy zastosować 7 reguł- ZASAD PROMOWANIA ZDROWIA

1 - Poczucie własnej wartości – samoakceptacja
2 - Umożliwiać przyjaźnie i kontakty społeczne.
3 - Zawierać przyjaźnie z (ciałem i umysłem).
4 - Chronić i poprawiać środowisko.
5 - Rozwijać sensowną pracę – zdrowsze warunki pracy.
6 - Poprawić opiekę zdrowotną – i wiedzę.
7 - Stwarzać przyszłość wartą życia – rozwijać radość życia;

Spotkanie z seniorami było dla mnie jak zawsze miłym impulsem oraz wielką przyjemnością. Przez ponad 5 lat byłam współtworzącą ten ważny nurt w naszej społeczności. Cieszę się, że mogłam po raz kolejny spotkać połączone dwa uniwersytety, które jako całość są ważnym miejscem dla Tarnogórzan