Życie najcenniejszym darem

Przez trzy tygodnie musiałam wszystko odłożyć w celu zadbania o zdrowie moich najbliższych. Trudny czas jak dla każdego, kogo dotykają trudne chwile. Teraz jest już dobrze i możemy się cieszyć razem zdrowiem. W między czasie wydarzyło się trochę ciekawych spotkań i jubileuszy w których brałam udział, bądź je organizowałam.

21.05.2012r. w Ramach V Śląskiej Wiosny ze Zdrowiem wspólnie z Prezydentem Bytomia Damianem Bartylą zorganizowałam Konferencję Samorządową w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Konferencję z zakresu inteligentnej medycyny „Nowotwory i choroby cywilizacyjne wyzwaniem dla współczesności”.

MOTTO KONFERENCJI
„Człowiek jako integralna część środowiska naturalnego”

Wielką przyjemnością było dla mnie poprowadzenie tego ważnego wydarzenia regionalnego. Najpierw wysłuchaliśmy tematu: „Zmiany w życiu współczesnego człowieka i ich oddziaływanie na jego zdrowie”, który wygłosiła Kornelia Cieśla -Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Następnie: „Rola wody w funkcjonowaniu organizmu człowieka” poprowadziła Prof. dr.hab.n.med. Anita Olejek - Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej ŚUM w Bytomiu, Konsultant Wojewódzki w zakresie ginekologii i położnictwa. Na zakończenie wysłuchaliśmy „Nowoczesne techniki w onkologii” wygłoszonych przez [rof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń - Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM, Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej oraz Centralnej Pracowni Endoskopii. Sala Sesyjna była wypełniona po brzegi, ponieważ temat cieszyła się wielkim zainteresowaniem.

Jestem wdzięczna za okazaną życzliwość przez Władze Bytomia przy organizacji innowacyjnej konferencji jak i wykładowcom, którzy zawsze chętnie włączają się w akcje pro publico bono, jak również dziękuję Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczna z Bytomia, która z zaangażowaniem wspiera akcje promujące prewencję.