Debata przedkongresowa PiS

Wczoraj odbyła się zorganizowane przeze mnie DEBATA PRZEDKONGRESOWA wspólnie z kołami PiS z Tarnowskich Gór, Bytomia i Lublińca pt: „RAZEM ZADBAJMY O ZDROWIE” w SALI RYCERSKIEJ Kompleksu Zamkowego w Starych Tarnowicach. Gośćmi specjalnymi byli Wice Marszałek SENATU RP Stanisław Karczewski, Senator RP Bolesław Piecha oraz Prof. dr hab. n. med. Brunon Zemła prowadzący Zakład Epidemiologii Nowotworów i Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Wydział Nauk Biomedycznych (Liege-Belgia), Specjalista w zakresie zdrowia środowiskowego.

Debata impulsywna i energetyczna. Obydwaj Senatorzy RP mówili o założeniach programowych śp. Ministra Zbigniewa Religi, które przez obecnie rządzących nie zostały zrealizowane, co spowodowało obecny chaos w panujący w zdrowiu. Głównie skupiliśmy się na problemach finansowych szpitali. Moją intencją było, przekazanie informacji na temat szpitali powiatowych, które generalnie w całej Polsce mają problemy finansowe podobne do naszego szpitala nr 3. Wykazałam również z perspektywy wojewódzkiej, że są jednostki dobrze zarządzane takie jak Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Bytomiu. Niestety wszyscy byli zgodni co do tego, że obecne traktowanie medycyny dochodowo spowodowało problemy w leczeniu pacjentów i wydłużające się kolejki do specjalistów. Zwróciłam uwagę na prewencję czyli zdrowy styl życia, ponieważ profilaktyka jest najtańsza- o tym nam mówią wszystkie dostępne światowe statystyki.

Można powiedzieć, że w dużym stopniu za zdrowie przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni sami, zawczasu nie zwracamy uwagi na impulsy oraz bóle jakie nam wysyła organizm. Zgłosiłam postulaty uzupełniające program PiS dotyczący działań w sferze Zdrowia

  • Dofinansować z NFZ Szpitale Powiatów Ziemskich- 0,5 zł lub 1 zł od mieszkańca Powiatu
  • Opiekę nocną pozostawić w szpitalach
  • Ogólnopolski program Prewencji Pierwotnej i Wtórnej- edukacja od najmłodszych lat- „Zdrowa Gmina XXI Wieku”- mój program autorski, który jest już w kilku gminach realizowany.

Prof. dr hab. n. med. Brunon Zemła mówił o czynnikach wywołujących choroby cywilizacyjne. Najgroźniejszymi są tytoń i alkohol. Ciekawa była analiza statystyczna dotycząca palaczy tylko w Województwie Śląskim to jeden milion sto tysięcy i dziennie (średnio) wypalają 15 papierosów, pan profesor robił założenie, że paczka papierosów kosztuje 10 zł co daje w ciągu roku ok. 3 miliardy złotych. To jest zatrważające!

Spotkanie bardzo konkretne i dające ciekawe rozwiązania dla sfery zdrowotnej.