Miedzynarodowa konferencja "Bądź zdrów"

W dniach od 7-8 października uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji dotyczącej prewencji oraz poprawy zdrowotności w naszym regionie. Wspaniałe spotkanie ludzi, którym na sercu leży dbanie o zdrowy styl życia. Wykłady bardzo ciekawe.

Miło było spędzić czas wspólnie tworząc coś dobrego z wyjątkowymi osobistościami.

Uczestniczyłam w odtworzeniu Towarzystwa Higienicznego Oddz. Śląski przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Gratulacje dla organizatorów! Tak trzymać.
Mamy już wizje na dalsze wspólne działania.