Dzień Integracji Sprtowej w "Chemiku"

08.10.2013 r nie mogłam być razem z młodzieżą w ważnym wydarzeniu prozdrowotnym, ponieważ w tym dniu razem z wszystkimi oddziałami w Polsce Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej byłam na konferencji międzynarodowej „Bądź Zdrów”. Tu muszę dodać, że byli wszyscy oprócz przedstawicieli SANEPIDU z Małopolski, którzy bardzo dziwnie pracują i legitymizują nieprawidłowości, o czym mogłam się przekonać w Sanatorium w Rabce. To tak na marginesie.

Jak co roku w Chemiku odbył się Dzień Integracji Sportowej. Młodzież pod opieką nauczycieli miała do pokonania trasę połączoną ze zwiedzaniem i odkrywaniem zabytków tarnogórskich, których punktem końcowym była zabawa w restauracji „Leśniczówka”, nieopodal Parku Repeckiego. Uczniowie, wychodząc całą klasą ze szkoły otrzymali mapę z punktami kontrolnymi, na których czekały ich zadania do wykonania. Młodzież sprawdziła się z wiedzy o zdrowym żywieniu i aktywności fizycznej, o grzybach, „o szkole” i „o sporcie.” Przy okazji odświeżyła i rozszerzyła wiedzę o grodzie Gwarków. Po wykonaniu wszystkich zadań uczestnicy spożyli pyszny żurek z kotła nad ogniskiem i wspólnie zatańczyli taniec belgijski.

W tym roku impreza miała szczególny wymiar ponieważ szkoła od tego roku szkolnego uczestniczy w projekcie ”Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywiania, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia im. A. Szczygła oraz AWF im. J. Piłsudskiego z Warszawy (www.zachowajrownowage.pl).

Edukacja regionalna połączona z prozdrowotną jest dobrym momentem do przyjęcia do grona społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i klas szkoły policealnej. Nad przebiegiem imprezy czuwały nauczycielki: Monika Waligóra i Joanna Ziemska oraz wychowawcy.

Tekst: Jarosław Wesołek