17 października - Dzien Walki z Rakiem Piersi

W Unii Europejskiej co 2 minuty wykrywany jest rak piersi u kobiety. Co 6 minut jedna z nich umiera - takie są smutne statystyki, podawane w dniu walki z rakiem piersi. W skali roku daje to liczbę 88,5 tys. śmiertelnych ofiar tego najczęściej, po raku płuc, atakującego nowotworu. W Polsce wykrywa się ok. 14 tys. przypadków zachorowań rocznie. Prawie połowa z chorujących umiera. Przyczyną jest zwykle zbyt późne wykrycie nowotworu. Wiąże się to z niską wiedzą społeczną na jego temat, która automatycznie rodzi irracjonalny lęk. Wciąż bowiem w świadomości społecznej rak piersi pozostaje chorobą tabu, o której nie chcemy i nie umiemy rozmawiać.

Aby to zmienić podejmuję wraz dużym gronem partnerów akcji szereg działań w naszym Regionie Śląskim, których celem jest poprawa wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania rakowi piersi, ale także pomoc ofiarom tej choroby. Naprawdę obecnie musimy wszyscy razem podjąć działania wspierające jak i obligujące do zwiększenia finansów na te przedsięwzięcia, ponieważ tylko prewencja oraz badania profilaktyczne są w stanie wcześnie zapobiegać patologii chorób cywilizacyjnych.

Dla mnie „różowy” październik jest miesiącem szczególnej intensyfikacji tych starań, miesiącem Walki z Rakiem Piersi oraz walki z wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi. W ramach organizowanych wielu akcji i z coraz liczniejszą grupa partnerów w miastach Śląska odbywają się imprezy w ramach „Razem zadbajmy o piękno i zdrowie”. Uświadamiamy konieczność profilaktyki raka piersi, czemu służyć mają m.in. bezpłatne konsultacje lekarskie i badania USG. Jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy okazują mi zrozumienie i życzliwość w działaniach na rzecz drugiego człowieka jako najwyższej wartości.