"Urząd się skompromitował"- czyli Sesja Sejmiku 28.10.2013r.

Ochłonęłam po wczorajszej Sesji Sejmiku. Na początku chwilą ciszy uczciliśmy zmarłego Tadeusza Mazowieckiego. Nie wiem od czego zacząć. Po kolei. Najpierw burzliwie dyskutowaliśmy na temat finansowania Stadionu Śląskiego. Przepychanki słowne i brak argumentów ze strony koalicji rządzącej było wyczuwalne. Nie rozumiem upływa 3 rok obecnej kadencji zarządzania, a Zarząd Województwa Śląskiego i koalicja (PO, PSL, ukryty RAŚ) nie umie sobie poradzić z kwestią rozliczenia już wydanych ciężkich milionów, żądając od nas dalszego finansowania 200 milionów złotych w celu niby skończenia inwestycji przy stadionie. Proste pytanie, gdzie są winni tej sytuacji? Czy znowu słowa „nic się nie stało….” przybierają motta do tej inwestycji.

Jak można marnować przecież nasze pieniądze - podatników, nie ponosząc odpowiedzialności. Arogancja i nieliczenie się ze złotówka w dzisiejszych czasach, to dla obecnie rządzących jest normą. Nam radnym tłumaczy się, „….że jak nie ukończymy inwestycji to 1.5 miliona złotych będzie trzeba wrócić do Warszawy……”. To jest ciekawy wątek. Znowu się rodzi kolejne pytanie: czy o tym fakcie nie było wiadomo na początku czyli 20 lat temu? Jak zbudowano biznes plan dla inwestycji? Przecież wg mnie i dobrych menadżerów to każde duże działanie musi mieć założenia- strategię oraz preliminarz wydatkowania pieniędzy łącznie z biznes planem. Tak działają eksperci i fachowcy. Obecnie Zarząd nas przyciska do muru i chce aprobaty. To jest skandal! O tym trzeba mówić i nie pozwalać na takie skandaliczne zarządzanie środkami finansów publicznych.

Oczywiście PO minimalną większością przegłosowało i tym samym wzięło odpowiedzialność za tę decyzję. Dla mnie też jest dziwne, że w momencie kiedy pali się grunt pod nogami to organizuje się spotkania z dnia na dzień, wszyscy radni musza rzucić zobowiązania i na baczność przyjechać na spotkanie i rozmawiać właściwie słuchać dyktatury w temacie. To nie są zasady budowania pluralizmu i demokracji. Dziwnym dla wszystkich był program Sejmiku Śląskiego, gdzie Pan Marszałek przy zakończeniu Sesji miał dopiero wystąpienie sprawozdawcze z działalności Zarządu Województwa Śląskiego między sesjami. Nie wiem, ale wg mnie to pierwszy raz się spotykam z takim harmonogramem. Przypuszczam, że chodziło o to, aby niewygodne tematy dla Zarządu nie poruszać przy wszystkich mediach.
Oczywiście cierpliwie czekałam na chwilę głosu, gdzie zadałam Marszałkowi jak i Zarządowi bardzo niezręczne pytanie nawiązujące do artykułu sobotniego z dn. 26.10.2013r. z Gazety Wyborczej „Dane osobowe ponad 4,5 tys. Osób na stronie Marszałka -URZĄD SIĘ SKOMPROMITOWAŁ”

Dane osobowe właścicieli ponad 4.3 działek , które mają się znaleźć w projektowanej strefie ograniczonego użytkowania wokół lotniska Pyrzowicach zostały zamieszczone na stronie www.slaskie.pl i były tam do 22.10.2013r. przez trzy miesiące. Dotyczy to Gmin najwięcej Ożarowic, Mierzęcic, Miasteczka Śl., Świerklańca i Siewierza.

Zadałam nasuwające się pytania:

1. Jak Urząd zamierza naprawić naruszenie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych?
Ujawnienie wszystkich danych osobowych może skutkować tym, że świat przestępczy może je wykorzystać do zaciągnięcia gigantycznych kredytów i zobowiązań na właścicieli gruntów.
2. Czy Zarząd opanował katastroficzna sytuację- czy winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a jeżeli nie to kiedy to się stanie a może nic się nie stało……..?
3. Jakie Zarząd podjął konkretne działania……….?
4. Moim zdaniem budzi wątpliwość całe postępowanie dotyczące Strefy Ograniczonego Użytkowania przy Lotnisku w Pyrzowicach

W związku z tym złożyłam formalny wniosek, aby wszystkie uzgodnienia co do wyznaczenia strefy Ograniczonego Użytkowania były prowadzone przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nie że GTL i Lotnisko narzuca wszystkim swoje wizje nie licząc się z ludźmi i obowiązującym prawem. Tak być nie może. Osobiście tego dopilnuję, tak jak projektu, przebiegu Kolei z Katowic do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry.

Następnie złożyłam trzy interpelacje:

1. Dotycząca Sanatorium Rabki-Zdrój o udzielenie pisemnych wyjaśnień nad toczącymi się kontrolami i postępowaniem wyjaśniającym.
2. Dotycząca złego funkcjonowania RATOWNICTWA w Województwie Śląskim, które obowiązuje od 2012r.
Zwracałam uwagę, że tym tematem zajmuje się od dwóch lat i wiedziałam doskonale, rozmawiając z ekspertami- robi się zmiany na dobrze sprawdzonym i funkcjonującym planie zasięgu karetek.
Obecnie Tarnowskie Góry i Powiat wg sprawozdawczości ma kolor czerwony i oznacza niedojeżdżanie na czas i zgodnie z normami do chorego co powoduje konsekwencje zwiększenia zagrożenia życia. Tu nadmieniłam, że PiS Powiatu Lublinieckiego i Tarnogórskiego zbierał podpisy i było ich kilka tysięcy. Również włączyliśmy inne ugrupowania, aby pokazać, że człowiek jest najwyższą wartością.
3. Dotyczy już wydanej Decyzji przez Wojewodę z działu Ochrony Środowiska (nasz Wojewoda z Powiatu Tarnogórskiego) nr 12/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Przebudowa drogi Wojewódzkiej 913 na odcinku od DK- S1”Węzeł Lotnisko” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice”.

Decyzja była wydana bez uwzględnienia sugestii mieszkańców Pyrzowic. Zatrważające jest to, że dwie wyremontowane stare istniejące drogi nie mają podłączenia wg projektantów do drogi 913. To jest skandal. Znowu to budzi kontrowersje przy podejmowanych absurdalnych decyzjach jak i działaniu województwa pod dyktando GTL- lotniska. Naprawdę mam dosyć decyzyjności pewnego lobby, które tak naprawdę niszczy nasz Region i ludzi. Nie pozwolę na to. Zapraszam wszystkich do współpracy i działania dla dobra nas wszystkich oraz pokazania, że w demokracji większość ma rację i należy się liczyć z ludźmi, a nie ich niszczyć oraz okradać z wszelkiego dobra.

Zmęczona, ale energetycznie doładowana, po bardzo trudnych obradach Sejmiku udałam się do domu.